Marfan sindrom

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da se u PONEDELJAK, 26.oktobra 2015. u 18  časova u  amfiteatru ZC Zaječar

održati Stručni sastank u okviru udruženja SLD Podružnica Zaječar:

MARFAN SINDROM

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.

Predavač Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar. Pedijatrijska služba ZC Zaječar,

 

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00- 18:40

MARFAN SINDROM

Predavanje

Prim. Dr Bojana Cokić

18:40- 19:00

MARFAN SINDROM

Rešavanje klinikih problema

Prim. Dr Bojana Cokić

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-416/2015-01. Datum: 03.03.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1091/15 (red 687). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti,Biohemičari,Medicinske sestre. Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu

Prijava za stručni sastanak:  sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 25.10.2015. godine u 22 h.

∞NAPOMENA: SS je prvi put održan u četvrtak, 23. aprila 2015. u 13  časova u  amfiteatru ZC Zaječar

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  Telefon: 062/80-39-570

 

U Zaječaru 18.10..2015. godine