Stabilna koronarna bolest dijagnostika i lečenje prema preporukama iz 2013

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u ČETVRTAK 22. oktobra 2014. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizatori: Zdravstveni centar Zaječar, Kardiološka sekcija SLD, Udruženje “Privatni lekari Srbije”

Predavač: Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać, internista –kardiolog , Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar

 

 

Član Evropskog Kardiološkog udruženja od 1996, Član Evropskog  udruženja za Hipertenziju, 2010. Član Udruženja Kardiologa  Srbije, Član Udružernja za Hipertenziju Srbije. Član predsedništva Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva od 2004 godine. Regionalni koordinator za istočnu Srbiju Udruženja za hipertenziju Srbije od 2010 godine. Evropski specijalista za hipertenziju 2011

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00-19:00

STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013

predavanje

 

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspec. kardiolog

19:00-19:10

pauza

 

 

19:10-20:10

STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013

rešavanje kliničkih problema

 

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspec. kardiolog

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-3751/2014-01. Datum: 17.11.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2774/14 (red 286)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Na osnovu ciljeva i sažetka akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute i stomatologe.
Cena KME: za članove SLD - BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata 
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
∞NAPOMENA: SS je prvi put održan u utorak 25. novembra 2014. u 13  časova u Domu zdravlja ZC Zaječar
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak:  sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 21.10.2015. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com Telefon: 062/80-39-570