Biotehnologija i savremena farmakoterapija

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 26. novembra 2015. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja sa predavačem po pozivu:
„ Biotehnologija i savremena farmakoterapija”

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar, specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" Gamzigradska banja.
Predavač: Prof. Dr Milan Stanulović. Član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Redovni profeor Medicinskog fakulteta u N.Sadu u penziji.

 

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00- 19:00

Biotehnologija i savremena farmakoterapija

Predavanje

Prof. dr Milan Stanulović

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-416/2015-01. Datum: 13.03.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1079/15 (red 675)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat . Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250


Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 25.novembra.2015. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com