Lekar i pacijent- saradnici ili suparnici

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 27. novembra 2015. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja sa predavačem po pozivu:
“Lekar i pacijent- saradnici ili suparnici”

 

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar, specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" Gamzigradska banja
Predavač: Nila Kapor Stanulović . Redovni profeor Medicinskog fakulteta u N.Sadu u penziji.  .

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00- 14:00

Lekar i pacijent - saradnici ili suparnici

 

Predavanje

Prof. Dr Nila Kapor Stanulović

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-416/2015-01. Datum: 13.03.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1080/15 (red 676).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi,
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat .. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 26.11.2015. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com