Inhalaciona terapija astme i HOBP-a

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 18. februara 2016. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ Inhalaciona terapija astme i HOBP-a”

 

Organizator: SLD Podružnica Kragujevac. Zmaj Jovina 30
Suorganizator: SLD - Podružnica Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar.
Predavačdr Goran Stanković. Pneumoftiziolog. Pneumoftiziološka službaZC Zaječar, 19 000 Zaječar

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

13.00-14.00

Inhalaciona terapija astme i HOBP-a

predavanje

dr Goran Stanković

14.00-14.10

pauza

 

 

14.10-15.10

Inhalaciona terapija astme i HOBP-a

rešavanje kliničkih problema

dr Goran Stanković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1696/2015-01.. Datum: 27.05.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1635/15 (red 298)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre.
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale1.000,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sat.

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.comzaključno sa 17.02.2016. godine u 21 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062/80-39-570