Neželjena dejstva antibiotika na digestivni sistem i jetru

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 01. marta 2016. u 16  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi sa predavačem po pozivu:
„ Neželjena dejstva antibiotika na digestivni sistem i jetru”

 

 

Organizator: KCS Centar za naučno-istraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost i ljudske resurse. Višegradska 26, 11000 Beograd

Suorganizator: : SLD - Podružnica Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar.


Predavač: Prof. dr Miodrag N. Krstić. Klinika za gastroenterologiju, KCS. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

16.00-18.00

„ Neželjena dejstva antibiotika na digestivni sistem i jetru”

predavanje

Prof. dr Miodrag Krstić 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: : 153-01-3890/2015-01. Datum: 17.11.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-2776/15 (red 107)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti,Medicinske sestre..
Cena KME: ZA SVE UČESNIKE BESPLATNO
Trajanje nastave u satima: 2 sata.

Preuzmite prijavu

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 29.02.2016. godine u 21 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062/80-39-570

Važna napomena: Nakon stručnog sasatanka održaće se predavanje:

 „PropoMucil®: održite disajne puteve zdravim“

Predavač: dr sci. med. Dejan Žujović. Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu.

Prijatelj edukacije: