Stručni sastanci 2011. godine


Sa stručnog sastanka Fenilketonurija – prikaz porodice

Sa stručnog sastanka Fenilketonurija – prikaz porodice

Poštovane koleginice i kolege, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici,
obaveštavamo Vas o dva stručna sastanka u organizaciji ZU Apoteka Zaječar koja će se njihovom ljubaznošću održati avgusta meseca u Amfiteatru Doma zdravlja ZC Zaječar.

23.8.2011.

Važna informacija

 

Štetni uticaj pušenja u trudnoći

Amfitetar Doma Zdravlja u Zaječaru, 23.8.2011. u 13:30h
Zainteresovani mogu da se prijave i na intrenet adresu: bratimirkajelenkovic@gmail.com

Potrebno je dostaviti sledeće podatke:
• Ime i prezime,
• zvanje,
• ustanova u kojoj ste zaposleni
• broj licence i
• kontakt telefon
• ili preko PRIJAVNOG LISTA.

Prijave možete poslati do 23h 22.08.2011. godine

 

 

Molimo Vas da obratite pažnju na ciljnu grupa slušalaca (lekari, farmaceuti, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničari).

 


23.8.2011.
ŠTETNI UTICAJ PUŠENJA U TRUDNOĆI
Amfitetar Doma Zdravlja u Zaječaru, 23.8.2011. u 13:30h

Tema: "Štetni uticaj pušenja u trudnoći"
Predavač: Prim.dr spec. Bojana Cokić
Evidencioni broj: B - 282 (akreditovano odlukom ZSS broj 153-02-3144/2010-02 od 01.09.2010.) Organizator: ZU Apoteka Zaječar
Vrsta programa: Stručni sastanak u zdravstvenoj ustanovi sa predavačem po pozivu
Ciljna grupa slušalaca: lekari, farmaceuti, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničari
Broj bodova za slušaoce: 2 boda
Sastanak traje 1h i učešće je bez kotizacije.

Prijavu dostaviti na e-mail: ivana.jovicic@apotekazajecar.rs najkasnije do 21.8.11.