Simpozijum Sekcije za citologiju i citodijagnostiku SLD

Domaći simpozijum

Prevencija i tretman premalignihi malignih promena grlića materice i donjeg genitalnog trakta

15. april 2016. godine (petak).Zaječar.

Mesto održavanja Amfiteatar Doma Zdravlja, ZC Zaječar

 

 

Detaljne informacije dostupne na:http://www.sldkcs.org/simpozijum-sekcije-za-citologiju-i-citodijagnostiku-sld/

ORGANIZATOR

SLD Sekcija za citologiju i citodijagnostiku

 

1. Akreditacija

Simpozjum Prevencija i tretman premalignih i malignih promena grlića materice i donjeg genitalnog trakta“je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj. 153-02-509/2016-01 (03.03.2016. godine.), Beograd, akreditovan pod rednim brojem А-1-978/16 (red 83), kaoDomaci simpozijum.

CILJNA GRUPA: Lekari, , Biohemičari. BROJ BODOVA:  ZA PREDAVAČE            11.  ZA SLUŠAOCE     5

2. Ošte informacije

MESTO ODRŽAVANJA: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb

Elementi programa „ Prevencija i tretman premalignih i malignih promena grlića materice i donjeg genitalnog trakta“ koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal (Zbornik sažetaka., evaluacioni list), kafe pauze, koktel,svečana večera.

3. Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene simpozijuma „Prevencija i tretman premalignih i malignih promena grlića materice i donjeg genitalnog trakta“ 

4. ORGANIZATOR

SLD Sekcija za citologiju i citodijagnostiku

5.SUORGANIZATORI

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar. ZC Zaječar “Zaječar”

6. Spisak Predavača

  1. Mathilde E. Boon, Leiden Cytology and Cytology Laboratory
  2. Prof.dr Dimitrije Segedi, Novi Sad
  3. Prof.dr Radomir Živadinović, GAK Niš
  4. Prof.dr Živko Perišić, GAK ''Narodni front'' Beograd
  5. Mr.sci Dr Svetlana Milenković, KGA KCS Beograd
  6. Prof.dr Ljiljana Radojčić, VMA
  7. Prim.Dr Vera Najdanović Mandić, Zdravstveni centar Zaječar

 

7. Moderatori simpozijuma

Dr Milica Džinić

Prof.dr Živko Perišić

Prim.Dr Vera Najdanović Mandić

 

 

 

8. Program

Datum: 15. april 2016. (petak)
Mesto održavanja Amfiteatar Doma Zdravlja, ZC Zajecar

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

15.04.2016.

 

 

 

13.00- 14.00 časova

REGISTRACIJA UČESNIKA,      ULAZNI TEST

14.00–14.15 Časova

Otvaranje simpozijuma, Kamerni hor „LAVIRINT“

 

 

14.15-14.45 časova

Exploiting the Dutch network and national database for pathology (PALGA) for the evaluation of patient care and quality control of the Leiden Cytology and Pathology Laboratory (LCPL)

Predavanje

 Mathilde E. Boon. Holandija

14.45-15-15 časova

Exploiting the coding of inflammatory events (O-axis of the Dutch KOPAC) in screenees: Dutch women versus immigrants

Predavanje

Mathilde E. Boon

Holandija

15.15-15.45

Proces  pripreme  za skrining  karcinoma  grlića  materice

Predavanje

Prof. dr Dimitrije Segedi, Novi Sad

15.45-16.15

Vaskularni faktor u progresiji cervikalnih intraepitelnh neoplazija

Predavanje

Prof. dr Radomir Živadinović GAK Niš

16.15-16.30

Pauza

 

 

16.30-17.00

Tretman HPV lezija donjeg genitalnog trakta

Predavanje

Prof.dr Živko Perišić, GAK Narodni front, Beograd

17.00-17-30

Uloga biomarkera u skrininigu za cervikalni karcinom

Predavanje

Mr.sci.med. Dr Svetlana Milenković. KGA KC Srbije

17.30-18.00

Mikroinvazivni skvamozni karcinom

Predavanje

Prof Dr Ljiljana Radojčić. VMA

18.00-18.30

Karcinomi grlića materice u Zaječaru u periodu od 1996.-2014. Godine

Predavanje

Prim. dr Vera Najdanović-Mandić. ZC Zaječar

18.30-19.30

Izlazni test, evaluacija

 

 

 

Večera (uključena u kotizaciju, a za pratioce iznosi 1.500 dinara po osobi)

 

 

16.04.2016.9.00-14.00

Obilazak: Kladovo, Đerdap, Tekija, Lepenski vir, Donji Milanovac

 

 

Kotizacija može da se uplati i prilikom registracije.