PUŠENJE U TRUDNOĆI – FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE NAŠE DECE I NAŠU BUDUĆNOST

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 21. aprila 2016. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
PUŠENJE U TRUDNOĆI – FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE NAŠE DECE I NAŠU BUDUĆNOST

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač:Prim. DrBojanaCokić, pedijatar. Pedijatarijska služba.ZC Zaječar

 

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30- 14:10

PUŠENJE U TRUDNOĆI – FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE NAŠE DECE

I NAŠU BUDUĆNOST…

Predavanje

Prim. Dr BojanaCokić

14:10- 14:30

PUŠENJE U TRUDNOĆI – FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE NAŠE DECE

I NAŠU BUDUĆNOST…

Prikazi rezultata istraživanja na terenu Opštine Zaječar

Prim. Dr BojanaCokić

 

 

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: Broj 153-02-509/2016-01. Datum: 13.03.2016. godine. Evidencioni broj: A-1-1075/16 (red 628)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupaLekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari,
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat i.. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 20.04.2016. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com