Hiperprolaktinemije

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 21. oktobra 2016. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja: „ Hiperprolaktinemije”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim. dr sci. med. Dr Aleksandar Aleksić, Internista endokrinolog ZC Zaječar

 

 

Program stručnog sastanka:

Сатница

Тема

Metod obuke*

Predavač

13:30- 13:10

Hiperprolaktinemije

Predavanje

 

Prim. dr sci. med. Dr Aleksandar Aleksić

13:10- 14:30

Hiperprolaktinemije

Rešavanje klinikih problema

Prim. dr sci. med. Dr Aleksandar Aleksić 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-509/2016-01. Datum: 13.03.2016. godine. Evidencioni broj: A-1-1103/16 (red 656)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari; Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com , zaključno sa 20.10.2016. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com