Hronična bubrežna bolest – značaj ranog otkrivanja i lečenja slabosti

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 15. novembra 2016. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ Hronična bubrežna bolest – značaj ranog otkrivanja i lečenja”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim. Dr sci. Med. Dr Biserka Tirmenštajn Janković, Šef Odseka nefrologije i hemodijalize  ZC Zaječar

 

 

Program stručnog sastanka:

Сатница

Тема

Metod obuke*

Predavač

13:00- 13:40

Hronična bubrežna bolest – značaj ranog otkrivanja i lečenja

Predavanje

 

Prim. Dr sci. Med. Dr Biserka Tirmenštajn Janković

13:40- 14:00

Hronična bubrežna bolest – značaj ranog otkrivanja i lečenja

Rešavanje klinikih problema

Prim. Dr sci. Med. Dr Biserka Tirmenštajn Janković

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj153-02-509/2016-01. Datum: 13.03.2016. godine. Evidencioni broj: A-1-1073/16 (red 626)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari; Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com , zaključno sa 14.11.2016. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com