Uticaj medija na zdravlje dece i mladih

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 02. marta 2017. u u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ UTICAJ MEDIJA NA ZDRAVLJE DECE I MLADIH”

 

***Prvo održavanje SS bilo je u petak, 18. marta 2016. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Drštvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

13.30-14.00

UTICAJ MEDIJA NA ZDRAVLJE DECE I MLADIH

predavanje

Prim. Mr sci med dr Bratimirka Jelenković

14.00-14.30

UTICAJ MEDIJA NA ZDRAVLJE DECE I MLADIH

rešavanje kliničkih problema

Prim. Mr sci med dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-509/2016. Datum: 03.03.2016. godine. Evidencioni broj: A-1-1072/16 (red 625)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači,Psiholozi
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu…

 Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com   zaključno sa 01.03.2017. godine u 21 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com .Telefon: 062/80-39-570