NOVI PRISTUPI DIJAGNOSTICI I LEČENjU MULTIPLE SKLEROZE

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 24. marta 2017. godine u 13.00 sati

u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
SEMINAR:
NOVI PRISTUPI DIJAGNOSTICI I LEČENjU MULTIPLE SKLEROZE

Organizator: SLD Neurološka  sekcija, Odbor za KME

Suorganizatori: SLD - Podružnica Zaječar .Zdravstveni centar Zaječar.
Predavači: Prof. dr Slobodan Vojinović, Asist. dr Irena Dujmović Bašuroski, dr Ivana Janačković Marinković

 

Program seminara:

Klinička slika i dijagnoza multiple skleroze

predavanje

Prof. dr Slobodan Vojinović, Klinika za neurologiju, KC Niš

Terapijski algoritam multiple skleroze (terapije koje modifikuju tok bolesti, tretman relapsa, simptomatska terapija)

predavanje

Prof. dr Jelana Drulović, Klinika za neurologiju,  KC Srbije, Beograd

Diskusija

 

 

Prikaz bolesnika

 

prikaz bolesnika

Dr Ivana Janačković Marinković,

ZC Zaječar

Diskusija

 

 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-489/2017-01.Datum: 03.03.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-1061/17 (red 269)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 4 boda, predavač 8 boda.
Ciljna grupa Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 2.000,00 dinara

Trajanje nastave u satima: 3 sata 15 min. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100

Preuzmite prijavu…

 Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com   zaključno sa 23.03.2017. godine u 21 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com .Telefon: 062/80-39-570