Prevencija kardiovaskularnih bolesti u svetlu novog evropskog vodiča iz 2016. godine

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 29.3.2017. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Prevencija kardiovaskularnih bolesti u svetlu novog evropskog vodiča iz 2016. godine ”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspecijalista Kardiolog, Internistička ordinacija Dr Bastać, Kosančićev venac br 16 , 19000 Zaječar

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

18-19h

Prevencija kardiovaskularnih bolesti u svetlu novog evropskog vodiča iz 2016. godine -

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

19-20 h

Prevencija kardiovaskularnih bolesti u svetlu novog evropskog vodiča iz 2016. godine -

rešavanje kliničkih problema

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-489/2017-01. Datum: 03.03.2017. godine. Evidencioni broj: А-1-987/17 (red 576)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: za članove SLD- 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 28.03.2017. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com