Prevencija pada i posledica istog u gerijatrijskoj populaciji

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 30.3.2017. u 15  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Prevencija pada i posledica istog u gerijatrijskoj populaciji”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prof. dr Ksenija Bošković, KCV, Klinika za med. rehabilitaciju, Novi Sad

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

15-17 h

Prevencija pada i posledica istog u gerijatrijskoj poplaciji

Predavanje

Prof. dr Ksenija Bošković

*predavaњe, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-489/2017-01. Datum: 03.03.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-1021/17 (red 610)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi, Fizioterapeuti

Cena KME: za članove SLD- 200,00 din, za ostale 400,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 29.03.2017. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com