Prevremeni pubertet kod dece oba pola

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 27.04.2017. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Prevremeni pubertet kod dece oba pola”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:00

Odlike puberteta

predavanje

Prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

14:00-15:00

Prevremeni pubertet

predavanje

Prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

15:00-15:30

„Primena stečenog  znanja o prevremenom pubertetu na nivou primarne zdravstvene zaštite“

rešavanje problema u kliničkoj praksi

Prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-489/2017-01. Datum: 03.03.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-982/17 (red 571)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari

Cena KME: za članove SLD- 200,00 din, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 26.04.2017. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com