Prader Willi sindrom

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 18.05.2017. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Prader Willi sindrom”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim. dr Bojana Cokić Dečije odeljenje Zdravstveni centar Zaječar.

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tem

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:30

Prader Willi sindrom

Predavanje

Prim. dr Bojana Cokić

14:30-15:30

Prader Willi sindrom

Rešavanje kliničkih problema

Prim. dr Bojana Cokić

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-489/2017-01. Datum: 03.03.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-1022/17 (red 611)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari

Cena KME: za članove SLD- 200,00 din, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 17.05.2017. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com