Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba: klinička slika, dijagnoza, pridružena oboljenja, lečenje

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 07.09.2017. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba: klinička slika, dijagnoza, pridružena oboljenja, lečenje

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

OD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:00

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA:KLINIČKA SLIKA. DIJAGNOZA.

predavanje

Bratimirka Jelenković

14:00-15:00

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: PRIDRUŽENA OBOLJENJA. LEČENJE

predavanje

Bratimirka Jelenković

15:00-15:30

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA:KLINIČKA SLIKA. DIJAGNOZA. PRIDRUŽENA OBOLJENJA. LEČENJE

Rešavanje problema u kliničkoj praksi

Bratimirka Jelenković

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj  153-02-1697/2017-01 . Datum: 19.8.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-2232/17 (red 318)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač  3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari ,Stomatolozi,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari,

Cena KME: za članove SLD- 200,00 din, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 06.09.2017. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com