Logo

Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba: akutne i hronične komplikacije, praćenje, situacije iz svakodnevnog života (akutne bolesti, putovanja, kamp)

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 14.09.2017. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba: akutne i hronične komplikacije, praćenje, situacije iz svakodnevnog života (akutne bolesti, putovanja, kamp)”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

 

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:15

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.

predavanje

Bratimirka Jelenković

14:15-15:00

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA:

PRAĆENJE. SITUACIJE IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (AKUTNE BOLESTI;PUTOVANJA;KAMP)

predavanje

Bratimirka Jelenković

15:00-15:30

DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA:AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE. PRAĆENJE. SITUACIJE IZ SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (AKUTNE BOLESTI;PUTOVANJA;KAMP)

rešavanjeproblemaukliničkojpraksi

Bratimirka Jelenković

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj  153-02-1697/2017-01 . Datum: 19.8.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-2233/17 (red 319)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač  3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari ,Stomatolozi,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari,

Cena KME: za članove SLD- 200,00 din, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 13.09.2017. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.