Četvrti simpozijum Medicina u umetnosti

Pozivamo Vas da učestvujete na četvrtom simpozijumu

“Medicina u umetnosti”

Zaječar 2017.

U organizacij Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar

 1. 11. 2017. godine, Amfiteatar Doma Zdravlja, Zaječar

 

Predavanja po pozivu i teme simpozijuma

 • Prof dr Kornelia Đaković Švajcer: PRIKAZ STARENJA NA SLIKAMA LIKOVNIH UMETNIKA
 • Prim dr Bojana Cokić: TRUDNOĆA I UMETNOST
 • Prof dr Dušan Đurić: Tragovi ka sopstvenosti – Meisner Eckhart. Arhetipovi, nesvesni, filogenetski nasledni engrami psihe
 • Doc dr Vladimir Biočanin: Tragovi ka sopstvenosti – Meisner Eckhart. Ekhartov odnos konačnog bića prema Bogu
 • Prof dr Ljubomir Panajotović: MOŽE LI SE MIT O AHILU TUMAČITI MEDICINSKIM ČINJENICAMA?
 • Prof dr Branko Ćorić: JE LI MOGUĆE TERAPIJSKO DELOVANJE NA ISHODIŠTE SLIKE! – PRIKAZ SLUČAJA.
 • Dr sc med Dejan Dimić: Amadeo Modiljani – život u senci tuberkuloze.
 • Dr Emil Vlajić: Uticaj Alchajemrove bolesti na umetničko izražavanje
 • Prim Mr sc med Bratimirka Jelenković: Hrana kao inspiracija.

 

Usmene i poster prezentacije organizovaće se u 4 celine:

 1. Umetnici i njihove bolesti
 2. Lekari kao umetnici
 3. Zdravlje i bolest u umetnosti
 4. Medicina u savremenoj umetnosti i pop kulturi

 

Prateći umetnički dogadjaji

Tokom trajanja simpozijuma održaće se prigodni umetnički dogadjaji. Ovo je prilika da iskažete svoju umetničku kreativnost. Kontaktirajte organizatore oko pripreme i organizacije pratećeg umetničkog programa (vemil@mts.rs).

 

Organizacioni odbor

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar

Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenkovic (predsednik organizacionionog  odbora)

Prim Dr sci. med. dr Dušan Bastac

Dr Ljiljana Jovanović

Ada Vlajić

Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov

Prim Mr sci. med. dr Predrag Marušic

Dr Zoran Jelenkovic

Prim. dr Vera Najdanovic Mandic

Dr Aleksandar Petrovic

Dr Rade Kostić

Dr Goran Jović

Dr Biljana Popović

Dr Biljana Stanković

Dr Miloš Protić

Dr Brankica Vasić

Dr Danijela Ćirić

Dr Marko Jović

Dr Tanja Bogdanović  

Dr Saška Manić

Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar

Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović

Direktor Bolnice: Dr  Jovan Stevanović

Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović

Specijalna bolnica za rehabilitaciju”Gamzigrad”

Direktor: Dr Rade Kostić

Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva 

Predsednik: Akad. med. Vladimir Jokanović

Programski odbor

Dr Emil Vlajić (predsednik programskog odbora)

Prof dr Kornelija Đakovič Švajcer

Prof dr Ljubomir Panajotović

Prof dr sc Branko Ćorić

Doc dr Vladimir Biočanin

Prof dr Dušan Djurić

Dr.sci med Dejan Dimić

Prim. dr Bojana Cokić

Prim. Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Program

10.00       Svečano otvaranje i pozdravna reč organizatora

10.30                      Sesija A: Umetnici

 1. Ljubomir Panajotović MIT O AHILU I MEDICINA.
 2. Branko Ćorić JE LI MOGUĆE TERAPIJSKO DELOVANJE NA ISHODIŠTE SLIKE
 3. Dejan Dimić AMADEO MODILJANI – ŽIVOT U SENCI TUBERKULOZE.
 4. Dragana Mitrović VINSENT VAN GOGH I PORFIRIJA
 5. Vinka Repac KLOD MONE - IGRA SVETLOSTI I BOJE 
 6. Milos Protić ANDY WARHOL, CHOREA, AUTIZAM I POPART

12.00-12.15             Kafe pauza

12.15                       Sesija B: Bolesti

 1. Danijela Cirić  ŠIZOFRENIJA KAO INSPIRACIJA ZA "BLISTAVI UM"
 2. Mirjana Stojković-Ivković  GRANIČNE INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI PRIKAZANE U FILMU "Forest Gamp" (1994)
 3. Marija Mandić  KOŽNE BOLESTI- GUBA U BIBLIJSKIM TEKSTOVIMA
 4. Maja Radanović ŽIVOTNA PRIČA IZMIŠLJENOG LIKA TIMA REJKVELA ISTKANA OD STRANE GREJSONA PERIJA
 5. Emil Vlajić UTICAJ ALCHAJEMROVE BOLESTI NA UMETNIČKO IZRAŽAVANJE

13.30-14.00             Poetski trenutak + Koktel pauza

14.00                       Sesija C: Zdravlje

 1. Kornelia Đaković Švajcer PRIKAZ STARENJA NA SLIKAMA LIKOVNIH UMETNIKA
 2. Bojana Cokić TRUDNOĆA I UMETNOST
 3. Bratimirka Jelenković  HRANA KAO INSPIRACIJA
 4. Dušan Đurić, Vladimir Biočanin   TRAGOVI  KA SOPSTVENOSTI – MEISNER ECKHART.
 5. Bastać, Bastać  KAKO SLUŠANJE MUZIKE UTIČE NA SRCE?
 6. Zoranka Vlatković KROZ CRTEŽ DO DUŠE DETETA

15.30-15.45             Kafe pauza

15.45                       Sesija D:  Jefimija

 1. Petar Paunović: Opasnosti i štete od nadrilekarstva
 2. Jasmina Nikolić Kreativni aspekt tuge
 3. Violeta Simić: Jefimijin život i delo
 4. Vlada Stanković: Jefimija

16.45       Dodela sertifikata. Zatvaranje simpozijuma.

 

Akreditacija

Četvrti simpozijum "Medicina umetnosti" Zaječar 2017. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 153-02-1697/2017-01. od 19.8.2017. akreditovan pod rednim brojem A-1-2171/17 red 62, kao  “Nacionalni simpozijum”.

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari.

Broj bodova za predavače                  8

Broj bodova za usmenu prezentaciju               7

Broj bodova za poster prezentaciju  5

Broj bodova za slušaoce                                     4

Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Kotizacija:             Za članove SLD-a 700.00 dinara.

Za ostale učesnike 1700.00 dinara.

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 16. 10. 2016. godine  na e-mail adresu: vemil@mts.rs. Naučni odbor simpozijuma proceniće pristigle sažetke i doneti odluku o prihvatanju radova za usmenu ili poster prezentaciju. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova  kao i Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 23.10.2017. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran), kao i način prezentovanja (usmeno ili poster). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka..

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Osoba za kontakt:

Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs   tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail    sld.podruznicazajecar@gmail.com   tel 062 80 39 570

 

Preuzmite prijavni list