3. ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE

  1. ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE - ZASINK 2017, SA MEĐUNRODNIM UČEŠĆEM

AKUTNI KORONARNI SINDROM U INTERVENTNOJ KARDIOLOGIJI - KOMPLEKSNA STANJA

Hotel “Jezero”, Borsko jezero, Odeljenje Invazivne kardiologije, ZC Zaječar

15-16.12.2017. godine

 

ORGANIZATORI:

Odeljenje invazivne kardiologije Zaječar, Zdravstveni centar Zaječar,

SLD-Podružnica Zaječar,

Udruženje Kardiologa Srbije: Radna grupa za Koronarografije i Perkutane koronarne intervencije-UKS, Podružnica istočna Srbija – UKS.

 

UKRATKO O KONGRESU:

Vrsta edukacije Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

 

Tema:

Akutni koronarni sindrom u interventnoj kardiologiji - kompleksna stanja

 

Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVETBroj: 153-02-3452/2017-01. Datum: 18.11.2017.godine. B e o g r a d

Evidencioni broj A-1-2699/17(red 33)

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

E-mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com

Ciljna grupa Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi

Trajanje u satima 12 sati 30 min

 

Predavači prof. dr Milan A. Nedeljković, prof. dr Siniša Stojković, prof. dr Alekdsandr Osiev, prof. dr Branko Beleslin, prof. dr Ana Đorđević Dikić, doc. dr Svetislav Putnik, prof. dr Marina Deljanin Ilić, prof. dr Miloje Tomašević, prof. dr Svetlana Apostolović, prof. dr Milan Pavlović, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov, ass. dr sci. med. dr Goran Lončar, ass. dr sci. med. dr Marija Zdravković, ass. dr sci. med. dr Tomislav Kostić, dr Oktaj Maksudov, dr Nikola Šobot, dr Saša Hinić, dr sci. med. dr Dušan Bastać, dr Nenad Božinović, dr Dragana Adamović, dr Aleksandar Jolić, ass. dr Milan Dobrić

Vrsta edukacije:Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Broj bodova za predavača 13 Broj bodova za pasivno učešće  8 Broj bodova za usmenu prezentaciju 11 Broj bodova za poster prezentaciju 9 Napomena Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Cena KE  SVI UĆESNICI SU OSLOBOĆENI KOTIZACIJE

 

Programski odbor

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik: Prim dr sc med Vladimir Mitov, FACC,

Kopredsednici: Dr Aleksandar Jolić, FACC, Dr Dragana Adamović, Mr sc med Bratimirka Jelenković

Sekretari: Dr Marko Dimitrijević, Dr Milan Nikolić

NAUČNI ODBOR

Predsednik: Prof Milan Nedeljković, Klinika za kardiologiju, KC Srbije

Članovi:

Prof Aleksandar Osiev, Moscow Regional Research and Clinical Institute ("MONIKI")

Prof Siniša Stojković, Klinika za kardiologiju, KC Srbije

Prof Branko Beleslin, Klinika za kardiologiju, KC Srbije

Prof Ana Đorđević-Dikić, Klinika za kardiologiju, KC Srbije

Prof dr Marina Deljanin-Ilić, Institut za rehabilitaciju “Radon” Niška Banja

Prof dr Miloje Tomašević, Klinika za kardiologiju, KC Srbije

Prof dr Milan Pavlović, Klinika za kardiologiju, KC Niš

Prof dr Svetlana Apostolović, Klinika za kardiologiju, KC Niš

Doc dr Svetislav Putnik, Klinika za Kardiohirurgiju, KC Beograd

Ass dr sc med Tomislav Kostić, Klinika za kardiologiju, KC Niš

Ass dr sc med Marija Zdravković, KBC Bežanijska Kosa

Prim Dr sc med Dušan Bastać, Ordinacija “Bastać”

Ass Dr sc med Goran Lončar, KBC Zvezdara

 

STRUČNI ODBOR

Mr sc med Dr Saša Hinić, KBC Bežanijska Kosa

Dr Nenad Božinović, Klinika za kardiologiju, KC Niš

Dr Oktaj Maksudov, Bolnica Strumica, Makedonija

Dr Nikola Šobot, Klinika za kardiologiju, KC Banja Luka, Republika Srpska

Ass Dr Milan Dobrić, Klinika za kardiologiju, KC Srbije

Dr Stefan Živković, KBC Zvezdara

 

Akreditacija

  1. ZAJEČARSKI SIMPOZIJUM INTERVENTNE KARDIOLOGIJE - ZASINK 2017, SA MEĐUNRODNIM UČEŠĆEM. AKUTNI KORONARNI SINDROM U INTERVENTNOJ KARDIOLOGIJI - KOMPLEKSNA STANJA . je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 153-02-3452/2017-01. Datum: 18.11.2017.godine. akreditovan pod rednim brojem A-1-2699/17(red 33) kao  “Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem”.

CILJNA GRUPA: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi.

Broj bodova za predavače                 13

Broj bodova za usmenu prezentaciju               11

Broj bodova za poster prezentaciju  9

Broj bodova za slušaoce                                     8

Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Kotizacija:             . SVI UĆESNICI SU OSLOBOĆENI KOTIZACIJE

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 10. 12. 2017. godine  na e-mail adresu: angiosala.zajecar@gmail.com; mitov@ptt.rs.  . Naučni odbor kongresa proceniće pristigle sažetke i doneti odluku o prihvatanju radova za usmenu ili poster prezentaciju. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova   biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 11.12.2017. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka, kao i način prezentovanja (usmeno ili poster). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka..

Prijava učešća

Učesnik ima pravo na materijal sa kongresa,prisustvo svim sesijama i na potvrdu o učešću na kongresu.

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Osoba za kontakt:

Dr sci. med. dr Vladimir Mitov, E-mail:  angiosala.zajecar@gmail.com; mitov@ptt.rs.  tel __062/80 11 760_

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail    sld.podruznicazajecar@gmail.com ,bratimirkajelenkovic@gmail.com   tel 062 80 39 570

 

Za goste-učesnike i za predstavnike vaših firmi možete obezbediti paket u hotelu “Jezero”na Borskom jezeru za učesnike Simpozijuma , po ceniod 6.815,00 dinara po osobi u jednokrevetnoj sobi ili 5.825,000 dinara po osobi u dvokrevetnoj sobi, koji uključuje noćenje, korišćenje sadržaja hotela, svečanu večeru sa neograničenim pićem, obroke u hotelskom restoranu za vreme trajanja Simpozijuma (ručak u petak, doručak I ručak u subotu).

 Kontakt: RTB Bor Grupa DOO Đorđa Vajferta 29, 19210 Bor, RTB Hotel “Jezero” Borsko jezero, PIB: 100578195 br tekućeg računa: 105-75082-17 Aik banka. Tel: 030/482-940, 030/482-340, Fax 030/482-440, email office@hoteljezerobor.rs

Preuzmite program

Preuzmite prijavni list