Dislipidemije kod dece, mladih i odraslih

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 22. decmbra 2017. godine u 12.00 sati  u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
SEMINAR:
„ Dislipidemije kod dece, mladih i odraslih”

Organizator: SLD, Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavači: 1.Prim. Dr sci. Med. Dr Aleksandar Aleksić.ZC Zaječar. Zaječar. Internista endokrinolog, doktor medicinskih nauka,primarijus,magistar endokrinolgije Uža naučna oblast: endokrinologija. 2.Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog. Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 3.Dr Brankica Vasić.Pedijatar. Dečiji dispanzer. ZC Zaječar.

Program seminara:

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

12.00-12.30

Značaj dislipidemija kod odraslih osoba. Učestalost dislipedimija kod odraslih.

 

predavanje

Prim. Dr sci med dr Aleksandar Aleksić

12.30-12.40

Diskusija

 

 

12.40-13.10

Značaj dislipidemija kod dece i mladih osoba. Učestalost dislipedimija kod dece i mladih osoba.Lečenje dislipidemija kod dece i mladih.

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

13.10-13.25

Diskusija i razgovor o značaju ranog otkrivanja dislipidemija kod dece,mladih i odraslih

 

 

13.25-14.05

Terapijski algoritam lečenja dislipidemija kod odraslih

predavanje

Prim. Dr sci med dr Aleksandar Aleksić

14.05-14.20

Diskusija

 

 

14.20-14.35

Prikaz bolesnika

 

Rešavanje kliničkih problema

Dr Brankica Vasić

14.35-14.55

Diskusija o prikazanom bolesniku i drugim slučajevima i dilemama iz prakse

Rešavanje kliničkih problema

Moderatori:

Prim. Dr sci med dr Aleksandar Aleksić. Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

14.55-15.15

Test

 

 

Ostali nacionalni kursevi/seminari je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-1697/2017-01.Datum: 19.08.2017.. godine. Evidencioni broj: A-1-2188/17 ( red 153). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 4 boda, predavač 8 boda.Ciljna grupa Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari
Cena KME: za članove SLD- 300,00 din, za ostale 800,00 din. Trajanje nastave u satima: 3 sata.Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
Preuzmite prijavu…

 Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com   zaključno sa 20.12.2017. godine u 21 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com .Telefon: 062/80-39-570