Kongres Udruženja privatnih lekara Srbije 19-20.april 2018

Poštovani ,

Šaljemo Vam informaciju o Kongresu Udruženja privatnih lekara Srbije 19-20.april 2018 ,

koji se održava u hotelu M Best Western u Beogradu i koji je blagovremeno akreditovan i sastoji se od dva simpozijuma. 

 

Prvi dan

19:04.2019 Simpozijum "САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ИСХЕМИЈСКОЈ БОЛЕСТИ СРЦА-ОД СТАБИЛНЕ АНГИНЕ ПЕКТОРИС ДО СТЕМИ ИНФАРКТА МИОКАРДА" ,19.4.2018 у Хотелу "М"  Акредитован,пијаве на тел.011 328-32-79, e mail:privatnilekari@uplks.com .  котизација 2.000 дин.жиро рачун Приватни лекари Србије 125-0000001771001-77

 

           ПРОГРАМ‚  (сатница, теме и предавачи)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

08:00-09:00

Регистрација учесника

 

 

09:00-10,00

Дијагноза ангине пекторис   диференцијална дијагноза  бола у грудима и стратификација  ризика

предавање

Мр сци др

Зоран Јоксимовић

 

10:00-11:00

Двострука  антитромбоцитна терапија  у коронарној болести-ЕСЦ ВОДИЧ 2017

предавање

Проф др сци Зорана  Васиљевић,

11:00-12:00

Првенција коронарне болести контраверзе нефармаколошки и  фармаколошки приступ

предавање

Проф др сци Вишеслав            Хаџи-Тановић

12:00-12:30

Пауза

 

 

 

12:30-13:30

Ургентно збрињавање и реперфузиона терапија  код инфаркта са перзистентном  елевацијом СТ сегмента(СТЕМИ)-ЕСЦ ВОДИЧ 2017

предавање

Прим др сци др Душан Бастаћ

13:30-14.30

Дијагноза и терапија акутних коронарних синдрома без перзистентне елевације СТ сегмента(НСТЕМИ)-ЕСЦ ВОДИЧ 2015

предавање

Прим мр сци  др Снежана Павловић,

14:30-15:30

 

Механичке компликације акутног инфаркта миокарда-дијагноза и терапија

предавање

Проф др сци Јово Перуничић

 

15:30-16:00

Дискусија

 

 

16:00-16:30

Евалуација симпозијума (анкета)

 

 

*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.

 

Drugi dan

20.04 .2019  Simpozijum “Ментално  здравље и проблеми младих” Петак 20.Април 2018, Акредитован А-1-781/18, Хотел „М“, Београ,Председавајући: Проф др сци Зоран Војић

        ПРОГРАМ (сатница, теме и предавачи)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

09:00-10:00

Пријава учесника

 

 

10.00-10.45

Ментално здравље и  проблеми младих данас

предавање

Проф.др Зоран Војић

10.45- 11.30

Јавно здравље у приватној пракси – значај и могућности

предавање

Проф.др. Марија Јевтић

Др. Снежана Пантић –

Аксентијевић

11.30- 12.15

Неиспуњени циљеви младих – ризик за ментално здравље

предавање

Проф.др. Невена Чаловска - Херцог

12.15-13.00

Родитељско неприхватање и кривица код адолесцентне кризе

предавање

Прим.др. Анђелка

Коларевић

13.00- 13.30

 

пауза

 

13.30- 14.15

Злостављање у детињству – као фактор суицидалног ризика код одраслих жена

предавање

Проф.др. Гордана Дедић

14.15- 15.00

Психоактивне субстанце – не3довољно препозната стална опасност и изазов за младе

предавање

Проф.др. Гордана Мандић -Гајић

15:00-15:45

Групна психотерапија

И развојни процеси

предавање

Др. Снежана Кецојевић

Миљевић

 

15.45-16.30

 

Савремени принципи превенције проблема менталног здравља младих

предавање

Проф.др. Зоран Војић

16:30-17:00

Дискусија

 

 

17:00-!7:30

Евалуација

 

 

 

 

 

sve ostale informacije možete dobiti  na sajtu  www.uplks.com .

 

 

Srdačni pozdravi

 

Prim Dr Sc Dušan Bastać , član predsedništva Udruženja privatni lekari Srbije 

dusanbastac@gmail.com 

tel 019 432 333   i   mob  063 402 396 

 

Prof dr sci  Višeslav Hadži-Tanović ,Predsednik

Udruženje „PRIVATNI LEKARI SRBIJE“

Vojvode Dobrnjca 14,11.000 Beograd

Tel: +381 11 329-4445

Mob.+381 65 329-4445

E-mail: privatnilekari@gmail.com