Peti simpozijum Medicina u umetnosti

Pozivamo Vas da učestvujete na petom simpozijumu

“Medicina u umetnosti”

12.10.2018. godine, Amfiteatar Doma Zdravlja, Zaječar

U organizacij Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar

 
CENA KE: SVI UĆESNICI SU OSLOBOĆENI KOTIZACIJE !!!!
OBAVEZNA JE  PRIJAVA UČEŠĆA !!!
 
 
 

Predavanja po pozivu i teme simpozijuma

 1. Vladimir Jokanović. Novi Sad: Potreba savremene medicine  za  umetničkom i humanom kategorijom
 2. Kornelia Đaković Švajcer, NoviSad. Dance Macabre ili humani skelet kao metafora
 3. Ljubomir Panajotović, Beograd, Slike rata u delima Čarlsa Bela i Henrija Tonksa
 4. Dušan Đurić, Kragujevac: Odiseja ekspertskih sistema – Ars Magna
 5. Vukašin Antić, Vranje: BILA JEDNOM RUŽA JEDNA. Prilozi za biografiju profesora farmakologije Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Radivoja Pavlovića (1893-1983)
 6. Dejan Dimić, Beograd: Scene ozdravljenja na freskama manastira Dečani
 7. EmilVlajić, Zaječar: Medicina izmedju nauke i umetnosti
 8. Bojana Cokić, Zaječar: Igra dece viđena okom umetnika
 9. Bratimirka Jelenković, Zaječar: Frida Kalo: Život i umetnost

 

Usmene i poster prezentacije organizovaće se u 4 celine

 1. Medicina kao umetnost
 2. Medicina i nadrealizam
 3. Lucidnost umetnika - od životnog stila do dijagnoze
 4. Seksualnost u umetnosti - granice izmedju normalnog i patološkog

Prateći umetnički dogadjaji

Tokom trajanja simpozijuma održaće se prigodni umetnički dogadjaji. Ovo je prilika da iskažete svoju umetničku kreativnost. Kontaktirajte organizatore oko pripreme i organizacije pratećeg umetničkog programa (vemil@mts.rs).

Organizacioni odbor

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar

Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenkovic (predsednik organizacionionog  odbora)

Prim Dr sci. med. dr Dušan Bastac

Dr Ljiljana Jovanović

Ada Vlajić

Dr Brankica Vasić

Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov

Prim Mr sci. med. dr Predrag Marušic

Dr Zoran Jelenkovic

Prim. dr Vera Najdanovic Mandic

Dr Aleksandar Petrovic

Dr Rade Kostić

Dr Goran Jović

Dr Biljana Popović

Dr Biljana Stanković

Dr Miloš Protić

Dr Danijela Ćirić

Dr Marko Jović

Dr Tanja Jović  

Dr Saška Manić

Dr Emil Vlajić

Prim. dr Vesna Petković

Jasmina Nikolić

 

Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar

Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović

Direktor Bolnice: Dr  Jovan Stevanović

Direktor Doma zdravlja: Dr Bojana Radojević

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju”Gamzigrad”

Direktor: Dr Rade Kostić

 

Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva 

Predsednik: Akad. med. Vladimir Jokanović

Programski odbor

Dr Emil Vlajić (predsednik programskog odbora)

 

Akad. dr Vladimir Jokanović

Prof dr Kornelija Đakovič Švajcer

Prof dr Ljubomir Panajotović

Prof dr sc Branko Ćorić

Doc dr Vladimir Biočanin

Prof dr Dušan Djurić

Dr.sci med Dejan Dimić

Prim. dr Bojana Cokić

Prim. Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Dr Vukašin Antić

 

Akreditacija

Peti simpozijum "Medicina umetnosti" Zaječar 2018. je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije Broj: 153-02-2275/2018-01. od 21.8.2018. akreditovan pod rednim brojem   А-1-2212/18 red 56,  kao  “Nacionalni simpozijum”. 

CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari.

Broj bodova za predavače                              8

Broj bodova za usmenu prezentaciju               7

Broj bodova za poster prezentaciju                5

Broj bodova za slušaoce                               4

Kotizacija:             Za članove SLD-a 1000.00 dinara.

Za ostale učesnike 2000.00 dinara.

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 30. 9. 2018. godine  na e-mail adresu: vemil@mts.rs. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova  kao i Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 7.10.2018. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran), kao i način prezentovanja (usmeno ili poster). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka.

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/).

Osoba za kontakt:

Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs tel 062 800 33 23

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail    sld.podruznicazajecar@gmail.com   tel 062 80 39 570

Preuzmite prijavni list