Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji atrijalne fibrilacije

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 19.09.2018. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji atrijalne fibrilacije”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspecijalista Kardiolog, Internistička ordinacija Dr Bastać, Kosančićev venac br 16 , 19000 Zaječar

 Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00-19:30

Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji atrijalne fibrilacije

Predavanje

Prim Dr Sc Mr Sc Dušan Bastać. Internista -kardiolog

19:30-20:00

Savremeni pristup u dijagnostici i terapiji atrijalne fibrilacije-rešavanje kliničkih slučajeva

rešavanje kliničkih slučajeva 

Prim Dr Sc Mr Sc Dušan Bastać.Internista -kardiolog

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-2275/2018-01  . Datum: 21.08.2018. godine. Evidencioni broj:  A-1-2250/18 (red 236).  MB: 07010940
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari,

Cena KME: za članove SLD- 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 07.09. 2018. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com