Gojaznost dece i mladih: praktični aspekti

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 13.09.2018. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
Gojaznost dece i mladih: praktični aspekti

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

 Napomena: SS je najavljen 20.03.2018.godine.Do promene tremina je došlo iz objektivnih razloga

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

OD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00-13:30

Gojaznost gece i mladih:epidemiologija,etiologija i komorbiditeti

predavanje

Bratimirka Jelenković

13:30-14:10

Gojaznost gece i mladih:kliničko praćenje i lečenje

predavanje

Bratimirka Jelenković

14:10-15:00

„Primena stečenog  znanja o gojaznosti dece i mladih na nivou primarne zdravstvene zaštite“

rešavanje problema u kliničkoj praksi sa vizelnom prezentacijom fizikalnog pregleda i korišćenja grafikona za indeks telesne mase (ITM),grafikona rasta,tabela za krvni pritisak i tabela graničnih vrednosti lipida kod dece i mladih

Bratimirka Jelenković

 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  . 153-02-507/2018-01. Datum 05.03.2018.godine. Evidencioni broj: А-1-996/18 (red 570)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: za članove SLD- 200,00 din, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 12.09.2018. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com