Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih - praktični aspekti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 06.12.2018. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih - praktični aspekti”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 


Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

Satnica

OD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:10

Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih: epidemiologija,klinička slika,dijagnoza

predavanje

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

14:10-14:30

Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih: terapija i praćenje

predavanje

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

14:30-15:30

Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih: praktični aspekti na nivou primarne zdravstvene zaštite“

rešavanje problema u kliničkoj praksi

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

 

 

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  :153-02-3135/2018-01.Datum: 19.11.2018.godine. Evidencioni broj: А-1-2889/18 (red 267)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: Zahvaljujući prijatelju sastanka SVI UČESNICI SU OSLOBOĐENI KOTIZACIJE
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 05.12.2018. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com