PRUNE BELLY SYNDROM

PRUNE BELLY SYNDROM

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 07. februara.2019. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ PRUNE BELLY SYNDROM”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim mr. Bojana Cokić, spec. podijatrije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30- 14:30

PRUNE BELLY SYNDROM 

Predavanje

Prim. dr BojanaCokić

14:30- 15:30

PRUNE BELLY SYNDROM

Prikazi iz kliničke prakse 

Prim. dr BojanaCokić

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

**** Napomena:SS je održan prvi put u sredu, 10.10.2018. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS: 153-02-507/2018-01. Datum 05.03.2018.godine. Evidencioni broj: A-1-997/18 (red 571)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi ,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KME: Napomena:SS je bez kotizacije za članove SLD, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 06.02.2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com