Priključi se zadnji je voz - uoči rano

Obaveštavamo Vas da će se u subotu, 16.03.2019. u 09  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Nacionalni kurs 1. kategorije:„ Priključi se zadnji je voz - uoči rano (značaj izabranog lekara i građana za ranu dijagnozu i uspešnost lečenja zapaljenog artritisa)”

Organizator: SLD, Sekcija opšte medicine. Suorganizator: SLD - Podružnica Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar.
Napomena **** ORGANIZATORI: SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO Sekcija opšte medicine SLD u saradnji sa Udruženjem reumatologa Srbije (UReS), Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta Srbije u reumatologiji i Udruženjem  obolelih od reumatskih bolesti Srbije

Program stručnog sastanka:

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

09:00до 10:00х

Пријава учесника, попуnjavanje ulaznog testa

anketa

Prim.dr Mirjana Lapče, V.M.S. Maša Rašić, Marija Kosanović vić

10:00 do 10:10 h

O Projektu

predavanje

Prim.dr Mirjana Lapčević

10:10 do 10:40

Uvod 1 Podela reumatskih bolesti, značaj hroničnih artritisa (HZA), tj. reumatoidnog artritisa (RA), ankilozirajućeg spondilitisa (AS) i psorijaznog artritisa (PsA)

predavanje

prof.dr Aleksandra Tomić Lučić, KC Kragujevac

10:40 do 11:10h

I Reumatolog:simptomi hroničnih artritisa HZA, fizikalni pregled,  rana dijagnoza i kako do nje doći, savremena terapija, rehabilitacija

Radionica

prof.dr Aleksandra Tomić Lučić, KC Kragujevac

11:10 do 11:30h

Diskusija

 

 

11:30 do12:00h

Uvod 2 Uloga izabranih lekara u ranoj dijagnozi HZA

 

Prim.dr Mirjana Lapčević

 

12:00do 12:30h

I I  Šta utiče na kvalitet zdravstvene zaštite na nivou PZZ

Radionica

Prim.dr Mirjana Lapčević

12:30 do 13:00h

Koktel i kafe pauza

   

13:00h do 13:30h

III Kako unaprediti komunikaciju medicinska sestra/tehničar – pacijent – lekar. Kako se koristi peroralna, kako parenteralna terapija u lečenju HZA.

Radionica

V.M.S. Maša Rašić

13:30do 14:00h

IV Edukacija timova PZZ za edukaciju bolesnika po metodologiji „uči učitelje“. Značaj psihosocijalne podrtške obolelom od HZA. Kako edukovati pacijenta da bude partner u lečenju.

Radionica

Ing.teh. Marija Kosanović vić

 

14:00 do 14:15h

Završni test

 

 

14:15do 14:30h

Popunjavanje evaluacionog lista

 

Svi predavači,

Nacionalni kurs 1. kategorije je akreditovan odlukom ZSS:  . Broj: 153-02-1963/2018-01   Datum od 22.06.2018. godine. Evidencioni broj: A-1-1664/18( red 24). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 6 boda, predavač 12 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Fizioterapeuti, Radni terapeuti, Psiholozi, Defektolozi. Cena KME: Napomena: Nacionalni kurs 1. kategorije je bez kotizacije za članove SLD, za ostale 2.000,00. Trajanje nastave u satima: 6 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50

 

Preuzmite prijavu