Hipertenzija u svakodnevnoj praksi

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 28.03.2019. u 16  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Nacionalni seminar:„ Hipertenzija u svakodnevnoj praksi

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

 

16.00-16.25

arterijska Hipertenzija - šta novo donosi evropski vodič iz 2018: dijagnoza arterijske hipertenzije; prag za lečenje; Novi ciljni opsezi KP kod lečenih pacijenata

predavanje

Prim. dr sc med Dušan Bastać

16.25-16.45

arterijska Hipertenzija - šta novo donosi evropski vodič iz 2018: Merenje Krvnog pritiska  VAN ORDINACIJE

predavanje

Mr sc dr Zoran Joksimović

16.45-17.10

arterijska Hipertenzija - šta novo donosi evropski vodič iz 2018:  Strategija antihipertenzivnog lečenja fiksnim kombinacijama  i sprečavanje nepridržavanja terapiji.

predavanje

Prim. dr sc med Dušan Bastać

17.10-17.50

Diskusija o hipertenziji: šta novo donosi evropski vodič iz 2018.

Diskusija

Moderatori:  Prim. dr sc med Dušan Bastać. Mr sc dr Zoran Joksimović

17.50-18.05

PAUZA

 

 

18.05-18.25

Hipertenzija kod dece i mladih:Značaj , dijagnoza i lečenje hipertenzije kod dece i mladih osoba

predavanje

Prim. mr sci med dr BratimirkaJelenković

18.25-18.35

Endokrine hipertenzije kod dece i mladih

predavanje

Prim. mr sci med dr BratimirkaJelenković

18.35-18.50

Diskusija:Značaj , dijagnoza i lečenje hipertenzije kod dece i mladih osoba.

 

Moderatori: Prim. dr sc med Dušan Bastać . Prim. mr sci med dr BratimirkaJelenković

18.50-19:15

Hipertenzija u trudnoći:učestalost,uzroci,lečenje i praćenje

predavanje

Prim. dr Vera Najdanović-Mandić

19:15-19:30

Diskusija na temu hipertenzija u trudnoći

Diskusija

Moderatori:Prim. dr Vera Najdanović-Mandić.Prim. dr sc med Dušan Bastać.

19:30-19:40

Test

 

 

19.40 -

Zatvaranje seminara

 

 

Nacionalni seminar je akreditovan odlukom ZSS:  . 153-02-507/2018-01    Datum od 05.03.2018. godine. Evidencioni broj: A-1-792/19 (red 215). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 4 boda, predavač 8 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi.

. Cena KME: Nacionalni seminar je za članove SLD 500,00; za ostale 1.000,00. ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 3 sata i 15 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 26.03.2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar

Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: 062 80 39 570.Mejl: sld.podruznicazajecar@gmail.com