КОНГРЕС ПРИВАТНЕ ЛЕКАРСКЕ ПРАКСЕ СРБИЈЕ 1990-2019

„Практична примена ЕУ препорука за 2019. Превенција,дијагностика и терапија кардиоваскуларних обољења"
Кардиолошки симпозијум, Акредитован А-1-569/19,
Петак 12.април 2019.Хотел „М“,Београд

Бесплатна котизација за чланове Удружења кардиолога Србије и Кардиолошке секције СЛД-а, као и чланове СЛД Подружнице Зајечар,за слушаоце 4 бода

Председавајући: Проф. др сци Вишеслав Хаџи-Тановић,
Прим др сци Душан Бастаћ,Прим др Снежана Павловић

 

 

08:00-09:00     Регистрација учесника

09:00-09:40    Превенција коронарне болести и предлог за националну 

                          стратегију                                                            

                          Проф др сци Вишеслав Хаџи-Тановић

09:40-10:20    Значај воћа у превенцији кардиоваскуларних болести

                          Прим др сци Душан Живић

10:20-11:00    Артеријска хипертензија 2019-шта ново доноси Европски

                          водич из 2018.

                          Прим др сци  Душан Бастаћ

11:00-11:40    Хипертензија у трудноћи-шта кажу препоруке

                           Проф др сци Јован Перуничић

11:40-12:20    Секундарна митрална регургитација-како је проценити?

                          Проф др сци Босиљка Вујисић-Тешић       

12:20-13:00    Рано откривање срчаних мана ултразвуком у трудноћи

                         Доц  др сци Тихомир Михаиловић

 13:00-13:30    Пауза

13:30-14:10    Дијагностика и лечење дислипидемије

                          Прим мр сци  др Снежана Павловић

14:10-14.50    Алкохол и срчане болести

                          Мр сци др Зоран Јоксимовић 

14:50-15:30    Новине у дијагностици и лечењу миокардитиса    

                          Прим др сци Душан Бастаћ     

15:30-16:00    Дискусија

16:00-16:15    Евалуација Симпозијума (анкета)