ZNAČAJ KONTROLE KVALITETA U MAMOGRAFSKOJ DIJAGNOSTICI

POZIVAMO VAS

 

da dana 09.05.2019.god.(četvrtak) u 13h u

Sali bioskopa Negotin

prisustvujete održavanju kursa pod nazivom

 

ZNAČAJ KONTROLE KVALITETA U MAMOGRAFSKOJ DIJAGNOSTICI

sa sledećim temama:

Značaj mamografske dijagnostike- Dr sci med Sava Stajić-radiolog

Značaj kliničkog pregleda i samopregleda u svakodnevnoj praksi -Dr Srđan Marinković

Značaj sprovođenja skrininga u ranom otkrivanju raka dojke

Dr Rada Joksimović Zmejkoski

BI RADS klasifikacija u mamografskoj dijagnostici –

Dr sci med Sava Stajić

Standardno pozicioniranje u mamografskoj dijagnostici i izvođenje dopunskih i specijalnih snimanja – Mirjana Radovanović

Kvalitet učinjenih mamografija u tehničkom pogledu i procena kvaliteta učinjenih mamografija kroz dijagnostičko kliničku praksu –

 Dr sci med Sava Stajić

Hirurško i onkološko lečenje bolesti dojke – Dr Miloš Počekovac

 

Kurs je akreditovan za zdravstvene radnike ( lekare, stomatologe, farmaceute i medicinske tehničare) , za učesnike 6 bodova.