Nizak rast dece i mladih - praktični aspekti

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 25.06.2019. u 14  časova u Sali za sastanke SLD,u Negotinu, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Nizak rast dece i mladih - praktični aspekti”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

Satnica

OD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

14:00-14:40

Nizak rast dece i mladih-praktični aspekti

predavanje

Bratimirka Jelenković

14:40-15:00

Prikaz rezultata petogodišnjeg praćenja dece niskog rasta sa regiona Timočke krajine

predavanje

Bratimirka Jelenković

15:00-16:00

Nizak rast dece i mladih-praktični aspekti na nivou primarne zdravstvene zaštite“

rešavanje problema u kliničkoj praksi

Bratimirka Jelenković

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

*Napomena SS je prvi put održan u četvrtak, 04.10.2018. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-2275/2018-01  Датум: 21.08.2018.. Evidencioni broj: A-1-2269/18 (red 255)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: Cena KME( UPLATA “NA LICU MESTA”): - za članove SLD sastanak je 200,00 dinara,
- za ostale 500,00 dinara.
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 24.06.2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com