XXXIX Timočki medicinski dani

Od četvrtka,14 maja,2020. godine do subote 16.maja 2020.godine.

 

Bitni datumi:

11. april

Rok za prijavu radova (uputstvo za pisanje sažetka)

Prvo obaveštenje

16. april

Obaveštenje o prihvatanju radova

Prijava

17. april

Rok za prijavljivanje učešća

Uplatnica

27. april

Drugo obaveštenje

 

 

Program:

14. maj

I DAN

I seminar

četvrtak

Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.

14. maj

I DAN

II seminar

četvrtak

Problemi mentalnog zdravlja mladih, Zaječar 2020.

15. maj

II DAN

Međunarodni simpozijum

petak

XXXIX timočki medicinski dani II dan hirurgija i srodne grane-savremeni aspekti, Zaječar 2020.

15. maj

II DAN

III seminar

petak

Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji

16. maj

III DAN

Nacionalni simpozijum

subota

39 Timočki medicinski dani 3. dan: Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti

 

Akreditacija kod ZS Srbije

Evidencioni broj: A-1-2794/19, MB: 7010940

Prvi datum i mesto održavanja: 14.5.2020 Zaječar

Tema: Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.

Predavači: prof dr Lana Mačukanović Golubović, klin. asist. prim dr sci Zorica Cvetković, doc dr Olivera Marković, prim mr sc dr med Dragan Mićić.

Vrsta edukacije: Ostali nacionalni kursevi/seminari

Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Trajanje: 3 sata 20 min

Bodovanje: predavač 8, učešće 4

 

Evidencioni broj: A-1-2809/19, MB: 7010940

Prvi datum i mesto održavanja: 14.5.2020 Zaječar

Tema: Problemi mentalnog zdravlja mladih, Zaječar 2020.

Predavači: prof dr Jelisaveta Todorović, doc dr Miodrag Stanković, Ljiljana Tešanović, prof dr Svetlana Apostolović, prim mr sc med dr Bratimirka Jelenković.

Vrsta edukacije: Ostali nacionalni kursevi/seminari

Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Psiholozi, Pedagozi

Trajanje: 3 sata 30 min

Bodovanje: predavač 8, učešće 4

 

Evidencioni broj: A-1-2781/19

Prvi datum i mesto održavanja: 15.5.2020 Zaječar

Tema: XXXIX timočki medicinski dani II dan hirurgija i srodne grane-savremeni aspekti, Zaječar 2020.

Predavači: prof dr Ljubomir Panajotović, dr Vukašin Antić, ass dr sc med Ivan Pešić, Mathilde E. boon, Torill Sauer, Putova M.V., prim dr Vera Najdanović- Mandić.

Vrsta edukacije: Međunarodni simpozijum

Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Trajanje: 7 sata 20 min

Bodovanje: predavač 10, učešće 6, usmenup 9, poster 7

 

Evidencioni broj: A-1-2700/19

Prvi datum i mesto održavanja: 15.5.2020 Zaječar

Tema: Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji

Predavači: prof. dr Goran Jovanović, prof. dr Vladimir Biočanin, prof. dr Dušan Đurić, prof. dr Ivica Stančić, prof. dr Rade Živković, prof. dr Vanja Petrović

Vrsta edukacije: Ostali nacionalni kursevi/seminari

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Trajanje: 3 sata 40 min

Bodovanje: predavač 8, učešće 4

 

Evidencioni broj: A-1-2689/19

Prvi datum i mesto održavanja: 16.5.2020 Zaječar

Tema: 39 Timočki medicinski dani 3. dan: Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti

Predavači: prof. dr Dragan Delić, prof. dr Predrag Minić, prim. dr sci. med. Dušan Bastać, mr. sci. med. Zoran Joksimović, prim. dr sci. med. Biserka Tirmenštajn Janković, prim dr Bojana Cokić, prim mr sci. med. Bratimirka Jelenković, dr sci. med. Olica Radovanović

Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Trajanje: 7 sati 20 min

Bodovanje: predavač 8, učešće 4, usmenup 7, poster 5

 KOTIZACIJA ZA SVAKI SIMPOZIJUM PONAOSOB

 

Rana kotizacija

(do 21.04. 2020.)*

Kasna kotizacija

(posle 21.04. 2020.) *

Kotizacija

„na licu mesta“*

Aktuelnosti u hematologiji, Zaječar 2020.

Članovi SLD

1.000 din.

1.500 din.

2.000 din.

Ostali učesnici

2.000 din.

3.000 din.

4.000 din.

Problemi mentalnog zdravlja mladih, Zaječar 2020.

Članovi SLD

1.000 din.

1.500 din.

2.000 din.

Ostali učesnici

2.000 din.

3.000 din.

4.000 din.

Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji

Članovi SLD

1.000 din.

1.500 din.

2.000 din.

Ostali učesnici

2.000 din.

3.000 din.

4.000 din.

Hirurgija i srodne grane-savremeni aspekti, Zaječar 2020.

Članovi SLD

1.500 din.

2.250 din.

3.000 din.

Ostali učesnici

2.500 din.

3.750 din.

5.000 din.

Dijagnostika, konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti

Članovi SLD

1.500 din.

2.250 din.

3.000 din.

Ostali učesnici

2.500 din.

3.750 din.

5.000 din.

*Samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika

Opšte Informacije

Mesto održavanja: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb

Registracioni pult se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XXXIX Timočkih medicinskih dana.

Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal, kafe pauze i koktel.

***svečana večera je oplanirana za PETAK 15.maj 2020.godine i POSEBNO SE PLAĆA-NIJE URAČUNATA U CENU KOTIZACIJE.

Prijavljivanje i registracija

Prijavljivanje se vrši do 17.04.2020. godine.

Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zaječar.

 

Preuzmite Prijavu

(primer uplatnice)

OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća i uplaćenog smeštaja

Uputstvo autorima

 

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetka

PLENARNA PREDAVANJA: do 20 minuta po predavanju

USMENE PREZENTACIJE: Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.

Napomena: U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS PowerPoint (MS Office 2003 i 2007) i doneti na CDu,USB memoriji ili na sopstvenom laptop računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija. O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.

POSTER PREZENTACIJE:

Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere. Molimo Vas da u vreme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega kako biste mogli da učestvujete u diskusiji. Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Posteri treba da budu postavljani na panoe najkasnije 30 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije. Obezbeđen je materijal za fiksiranje postera na table.Svaki pano biće obeležen brojem, koji predstavlja broj postera naznačen u programu predavanja. Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:

− Veličina postera 80 cm (širina) x 140 cm (visina)

− Naslov rada

− Ime(na) autora

− Ustanova/organizacija

− Kontakti

− Ključne reči (do 3)

− Koristite jasno čitljiv font: Times New Roman, Arial ili Helvetica

Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih medicinskih dana

ID Kartica

Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala. Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID Karticu. Za vreme Timočkih medicinskih dana biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije. Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom.

Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar ( sld.podruznicazajecar@gmail.com) . Krajni rok za prijavljivanje je 17.april. 2020. godine. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE ( o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).

Detaljne informacije

Naredni XXXIX TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 14-16. maja 2020. godine (četvrtak,petak i subota) u Zaječaru,

U okviru XXXIX TMD biće održani i:

 1. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI XIV( za petak 15.maj 2020. godine)
 2. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a ( za subotu 16.maj 2020. godine)

8.1. Akreditacija

Tematske oblasti za svaki simpozijum posebno prema tematici:

 1. Javno zdravlje i preventivna medicna
 2. Dijagnostika
 3. Konzervativna medicina
 4. Hirurgija i srodne grane
 5. Stomatologija
 6. Kazuistika
 7. Istorija medicine (za subotu 18.maj 2020. godine)
 8. Medicina i umetnost (za subotu 18.maj 2020. godine)

Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Pozivaju se mladi lekari da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara.
Uputstvo za pisanje sažetka

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.
 • Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.

Radove slati na mejl adresu: timockidani2020@gmail.com U slučaju da u roku od tri dana ne dobijete povratnu informaciju o prijemu sažetka molimo javite se osim ove i na adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Autori radova takođe treba da popune prijavu za učešće na XXXVII Timočkim medicinskim danima.

Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD-a

Pravo učešća - imaju svi mladi lekari, (lekari opšte medicine, stomatolozi, lekari i stomatolozi na opštem stažu i lekari na specijalizaciji, mlađi od 35 godina) članovi Srpskog lekarskog društva.
Radovi mogu - biti originalni ili prikazi slučaja. Radovi se pripremaju po uputstvu za autore Timočkog medicinskog glasnika koje se može naći na zadnjim stranama u svakoj svesci Glasnika i na sajtu časopisa (www.tmg.org.rs). Članovi predsedništva SLD-a, podružnice Zaječar, pružaju pomoć u izboru teme, koncipiranju rada, sakupljanju i obradi materijala. Svi iskusniji lekari mogu takođe biti mentori u izradi rada.
Trajanje konkursa - Zadnji rok za predaju radova je 11 april 2020.godine.

Radovi se predaju - u elektronskoj formi, odgovornom uredniku Timočkog medicinskog glasnika Prim Dr Sc med Dušanu Bastaću, elektronskom poštom (<dusanbastac@gmail.com> )sa naznakom u subjektu "mladi lekari". Uz rad dostaviti skeniranu člansku kartu SLD-a ili drugi dokaz da je autor član Srpskog lekarskog društva i da ima manje od 35 godina.
Naučni odbor – XXXIX Timočlih medicinskih dana ocenjuje radove i donosi odluku o najboljim radovima. Svi radovi koji uđu u uži izbor, referišu se na posebnoj sesiji u okviru XXXIXTimočkih medicinskih dana, 16.05.2020. Odluku o prihvatanju rada za usmeno refereisanje, autori će dobiti elektronskom poštom do 17.aprila 2020. godine.
Nagrade - Najbolji radovi će biti proglašeni na XXXIXTimočkim medicinskim danima, posle prezentacije svih prihvaćenih radova. Dodeljuju se sledeće nagrade:
- Najbolji originalni rad – vaučer u iznosu od 15.000,00 RSD za stručnu knjigu.
- Najbolji prikaz slučaja – vaučer u iznosu od 10.000,00 RSD za stručnu knjigu.

Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovorno je Predsedništvo SLD-a, podružnice Zaječar. Nagrade treba da budu podstrek svim mladim lekarima za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti medicine i stomatologije.
Prim Dr Sc med Dušan Bastać

glavni i odgovorni  urednik TMG-a

dr Bratimirka Jelenković
Predsednik zaječarske podružnice SLD-a

Idejni pokretač ovog Konkursa je Dr Emil Vlajić, neurolog - epileptolog, dosadašnji glavni i odgovorni urednik Timočkog medicinskog glasnika. Od 2009. godine, odnosno od XXVIII Timočkih medicinskih dana, na Konkursu je učestvovao 37 mladi autor i četrdesetak koautora sa 40 rada. Jedan broj Timočkog medicinskog glasnika godišnje, počev od 2010. godine, tj. od 35. volumena, posvećen je radovima mladih lekara.

Prim Dr Sc med Dušan Bastać

glavni i odgovorni  urednik TMG-a

Konkurs za izložbu fotografija lekara fotoamatera - "Ad manum medici 2020. "

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika već tradicionalno organizuje konkurs lekara-fotoamatera.

Mesto: Zaječar, Dom zdravlja, Rasadnička bb.

Datum: petak, 17. maj 2020. godine,

Rok: 30.4.2020.

Propozicije: dokument

Prijava: dokument

dr Emil Vlajić
062/800-33-23
vemil@mts.rs

Članovi Organizacionog Odbora

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Prim mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar. Član Predsedništva SLD. - pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje.Ul. Pere Radovanovića E7/19.19 000 Zaječar. Kontakt teelfon: 062 80 39 570. Mejl adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com.; sld.podruznicazajecar@gmail.com
 • Prim dr sci. med. Dušan Bastać.Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Telefoni za kontakt i adresa :INTERNISTIČKA ORDINACIJA Dr BASTAĆ. Kosančićev venac 16. 019/432 333, 063/14 22 331; 063/402396. Mejl: dbastac.ordinacija@gmail.com
 • Dr Brankica Vasić Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - - Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar. Kontak telefon: 062 80 39 582. Mejl: vasic7@open.telekom.rs.
 • Dr Ljiljana Jovanović Sekretar i blagajnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar:. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000.Ul Nikole Pašića  9/5.Kontak telefon: 062 88 506 20;0641957700.
 • Dr Zoran Jelenkovic Predstavnik SLD Podružnice Zaječar za za Skupštinu  SLD:,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.Ul:  Karadžićeva 2/I-18. Telefon: 019/425844; 064/6133611. Mejl adresa:zoran.jelenkovic@gmail.com
 • Mr sc dr Zoran Joksimović.Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka.Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor.
 • Prim dr sci. med. Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim mr. sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • Prim.dr Vera Najdanovic Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Prim. dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić.Specijalista  opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Opšta medicina
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Jović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Zorica Stojadinović, infektolog. Produženo lečenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Ivica Urošević,na specijalizaciji iz mikrobiologije. ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000

Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović, specijalista MFH
 • Direktor Bolnice. Dr Ivica Milosavljević, spec. hirurgije
 • Direktor Doma zdravlja: dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije,

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"

Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja:  Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Suorganizator simpozijuma XXXIX timočki medicinski dani II dan hirurgija i srodne grane-savremeni aspekti, Zaječar 2020.petak,15 maj,2020. godine,Amfiteatar DZ ZC Zaječar je GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SEKCIJA SLD

Članovi Naučnog Odbora

Predsednik

Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - Prim dr sci. med. Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Telefoni za kontakt i adresa :INTERNISTIČKA ORDINACIJA Dr BASTAĆ. Kosančićev venac 16. 019/432 333, 063/14 22 331; 063/402396. Mejl: dbastac.ordinacija@gmail.com

Članovi

 • Prof. dr Nebojša Paunković. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
 • Prim dr sci. med.  Željka Aleksic Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu
 • Prim dr sci. med. Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb;  Decje odeljenje
 • Prim dr sci. med. Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim mr. sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zajecar  19 000
 • Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim dr sci. med. Biserka Tirmenštajn Janković internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb Odeljenje hemodijalize
 • Prim mr. sci. med. dr Olica Radovanović specijalista socijalne medicine. Poslediplomske studije na smeru – Demografija -  Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu .Zavod za javno zdravlje «Timok» Zajecar. ul. Sremska 13;19000 Zajecar.

 

Program XXXIX Timočkih medicinskih dana

 

AKTUELNOSTI U HEMATOLOGIJI

14.05.2020. četvrtak

Amfitetar Doma Zdravlja Zaječar

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

11.00-11.30

Registarcija učesnika

 

 

11.30-11.50

Anemije: diferencijalna dijagnoza, dijagnostika, mere prevencije i principi lečenja

predavanje

Klin Ass  Prim Dr Sc Zorica Cvetković

11.50-12.00

Anemije: diferencijalna dijagnoza, dijagnostika, mere prevencije i principi lečenja

Rešavanje kliničkih problema

Klin Ass  Prim Dr Sc Zorica Cvetković

12.00-12.20

Diferencijalna dijagnoza trombocitopenija-dijagnoza i terapijski principi

 

predavanje

Prof.Dr Lana Mačukanović- Golubović

12.20-12.30

Diferencijalna dijagnoza trombocitopenija-dijagnoza i terapijski principi

 

Rešavanje kliničkih problema

Prof.Dr Lana Mačukanović- Golubović

12.30-13.00

Diskusija   30  minuta na prve dve teme

 

Moderatori: Klin Ass  Prim Dr Sc Zorica Cvetković i Prof.Dr Lana Mačukanović- Golubović

13.00-13.20

PAUZA ZA OSVEŽENjE

 

 

13.20-13.40

Diseminovana intravaskularna koagulacija – dijagnostički i terapijski izazovi

predavanje

Doc. Dr Olivera Marković

13.40-13.50

Diseminovana intravaskularna koagulacija – dijagnostički i terapijski izazovi

Rešavanje kliničkih problema

Doc. Dr Olivera Marković

13.50-14.10

Hitna stanja u hemofiliji

 

predavanje

Prim. mr sc dr med Dragan Mićić

14.10-14.20

Hitna stanja u hemofiliji

 

Rešavanje kliničkih problema

Prim Mr Sc Dr med Dragan Mićić

14.20-14.50

Diskusija  30 minuta  na druge dve teme

 

Moderatori: Doc. Dr Olivera Marković i Prim Mr Sc Dr med Dragan Mićić

14.50-15.10

TEST

 

 

 

PROBLEMI MENTALNOG ZDRAVLJA MLADIH

14.05.2020. četvrtak

Amfitetar Doma Zdravlja Zaječar

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

 

 

   

15.30-16.00

„Emerging adults”- produženo odrastanje karakteristike i rizici.

predavanje

Prof. dr Jelisaveta Todorvić

16.00-16.30

„Adolescent, nežno-bodljikavo biće“

predavanje

Ljiljana Tešanović

16.30-16.55

Diskusija na temu adolescencije,produženog odrastanja  karakteristika i rizika

Diskusija

Moderatori:  Prof. dr Jelisaveta Todorvić i Ljiljana Tešanović

16.55-17.25

PORODIČNA TERAPIJA SA DEPRESIVNIM ADOLESCENTOM

predavanje

Doc. Dr Miodrag Stanković

17.25-17.40

Diskusija na temu porodične terapije sa depersivnim adolescentom

Diskusija

Moderatori:  Doc. Dr Miodrag Stanković

17.40-18.10

PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI KOD ADOLESCENATA- ŠTA KARDIOLOG TREBA DA ZNA

predavanje

Prof.dr Svetlana Apostolović

18.10-18.30

Stimatizacija gojazne dece i mladih

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

18.30-18.50

Diskusija na temu psihosomatskih poremećaja kod adolescenta i stigmatizacije gojazne dece i mladih

Diskusija

Moderatori:  Prof.dr Svetlana Apostolović  i  Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

18.50-19.00

Test

   

 

HIRURGIJA I SRODNE GRANE-SAVREMENI ASPEKTI

15.05.2020. četvrtak

Amfitetar Doma Zdravlja Zaječar

satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

08:30-09:30

 

 

Registracija učesnika

09:30-10:00

 

 

SVEČANO OTVARANJE

10:00-10:25

REKONSTRUKCIJE U ZATVARANJU DEFEKTA HRONIČNIH RANA

predavanje

Prof. dr sci med. Ljubomir Panajotović

10:25-10:50

"RAK DOJKE DANAS: ŠTA JE VAŽNO DA ZNA  SVAKI  LEKAR "

predavanje

Dr Vukašin Antić

10:50-11:15

Hirurgija u lečenju limfoma želuca

predavanje

Ass. Dr sc. Med. Ivan Pešić

11:15-11:40

 

Diskusija sa predavačima na teme iz prvog dela

Prof. dr sci med. Ljubomir Panajotović. Dr Vukašin Antić. Ass. Dr sc. Med. Ivan Pešić

11:40-12:00

 

 

Kratka pauza za odmor

12:00-12:25

The Dutch National hrHPV Screening of 2017: Victorious Gynecologists.( Holandski nacionalni hHPV skrining 2017: Pobedljivi ginekolozi)

predavanje

Professor Mathilde E. Boon

12:25-12:50

Cervical cancer screening: some private thoughts and experiences from the Norwegian screening program (Pregled raka grlića materice: neke privatne misli i iskustva iz norveškog programa skrininga)

predavanje

Professor Torill Sauer. senior consultant,

12:50-13:15

25 godina skrininga i lečenja žena od raka grlića materice u Zaječaru

Predavanje

Prim. dr Vera Najdanović-Mandić.

13:15-13:45

 

Prikazi iz kliničke prakse/diskusija

Professor Mathilde E. Boon. Professor Torill Sauer. senior consultant. Prim. dr Vera Najdanović-Mandić.

13:45-14:10

The efficiency of ROSE (rapid on-site evaluation) in fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules. (Efikasnost ROSE (brza procena na licu mesta) u biopsiji štitastih čvorova sa sitnom iglom.)

Predavanje

Putova M. V.

14:10-14:50

 

 

Pauza za izložbe i koktel

14:50-15:15

The possibilities to increase the informativeness of the cytological examination in endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA).( Mogućnosti za povećanje informativnosti citološkog pregleda u aspiraciji endobronhijalne ultrazvukom vođene transbronhijalne igle (EBUS-TBNA).)

Predavanje

Putova M. V.

15:15-15:40

 

Diskusija

Putova M. V. diskusija na prvu temu

15:40-16:05

 

Diskusija

Putova M. V. diskusijana drugu temu

16:05-16:20

 

 

Kratka pauza za odmor

16:20-17:45

 

usmene prezentacije originalnih radova

Hirurgija i srodne grane

17:45-18:45

 

poster prezentacije originalnih radova

Hirurgija i srodne grane

18:45

Svečano zatvaranje

 

 

 

AKTUELNOSTI U ORALNOJ HIRURGIJI I STOMATOLOGIJI

15.05.2020. četvrtak

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

12.00-13.15

registarcija učesnika

 

 

13.15-13.30

Svečano otvaranje i upoznavanje učesnika sa temama seminara

   

13.30-13.55

Otvaranje maksilarnog sinusa

predavanje

Prof. dr Goran Jovanović

13.55-14.20

Specifičnosti ugradnje dentalnih implantata u odnosu na vreme posle ekstrakcije zuba - kada i kako?

predavanje

Prof. dr Vladimir Biočanin

14.20-14.45

Farmakološka augmentacija oseointegracije

 

Prof. dr Dušan Đurić

14.45-15.15

Prof. dr Goran Jovanović. prof. dr Vladimir Biočanin. Prof. dr Dušan Đurić

Diskusija na teme iz oralne hirurgije

 

15.15-15.25

Pauza za odmor

 

 

15.25-15.50

Namenske fiksne nadoknade - kriterijumi za uspeh, razlozi za neuspeh

predavanje

Prof.dr Ivica Z. Stančić

15.50-16.15

Fasete: koje, kada, kako.  

predavanje

Prof. dr Rade S. Živković

16.15-16.35

Prof.dr Ivica Z. Stančić. Prof. dr Rade S. Živković

Diskusija na teme iz stomatološke protetike

 

16.35-16.55

PAUZA

   

16.55-17:20

Osteoporoza i osteopenija- neopravdano zapostavljene bolesti u stomatologiji

predavanje

Prof. dr Dejan Marković

17:20-17:30

Prof. dr Dejan Marković. Prof. dr Dušan Đurić

Diskusija na teme iz osteoporoze i osteopenije

 

17:30-17:55

Specifičnosti i savremeni trendovi stomatološkog rada sa decom

predavanje

Prof.dr Vanja Petrović

17:55-18:05

Prof. dr Dejan Marković, Prof.dr Vanja Petrović

Diskusija na temu iz dečije preventivne stomatologije

 

18:05

Test.Zatvaranje seminara

 

 

 

DIJAGNOSTIKA, KONZERVATIVNA I PREVENTIVNA MEDICINA - SAVREMENI ASPEKTI

16.05.2020. četvrtak

satnica

predavači

 

teme

09:30-10:00

Registracija učesnika

 

 

10:00-10:25

Prof. dr Predrag Minić, pedijatra pulmolog

predavanje

DIJAGNOZA I LEČENJE HRONIČNIH INFEKCIJA DONJIH DISAJNIH PUTEVA KOD DECE.

10:25-10:50

Mr Sc Dr Med Zoran Joksimović,  Internistička ordinacija ”Joksimović” Bor,

predavanje

PRIMENA ANTIBIOTIKA U BOLESTIMA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

 

10:50-11:15

Prof Dr Dragan Delić

predavanje

„ TERAPIJA HRONIČNOG VIRUSNOG HEPATITISA:  NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA LEČENJA ILI NEZAVRŠENA PRIČA ?“

11:15-11:40

Dr Sc Dr Med Prim Dušan Bastać

predavanje

ANTIBIOTSKA PROFILAKSA I TERAPIJA BAKTERIJSKOG INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA-NEDOUMICE I KONTRAVERZE JOŠ POSTOJE!

11:40-12:05

Prim. Dr sci. med. dr Biserka Tirmenštajn Janković

 

 

Antibiotska terapija kod infekcija urotrakta

12:05-12:30

 

Diskusija sa predavačima na teme iz prvog dela

 

12:30-13:30

Pauza za odmor

 

 

 

13:30-13:55

Prim Dr Med Bojana Cokić

predavanje

ZNAČAJ NEONATALNOG SKRININGA U PREVENCIJI METABOLIČKIH BOLESTI U DECE

13:55-14:20

Prim. Mr Sc. Dr med Bratimirka Jelenković

Predavanje

 

Rastenje i polno sazrevanja dece i mladih –praktični aspekti

 

14:20-14:45

Dr Sc Dr Med Olica Radovanović

Predavanje

Starosna struktura doktora medicine okruga Zaječar i okruga Bor kao determinanta funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite

14:45-15:15

 

Diskusija sa predavačima na teme iz drugog dela

 

15:15-15:30

Kratka pauza za odmor

 

 

15:30-17:00

 

Usmene prezentacije originalnih radova

 

17:15-18:00

 

Poster prezentacije  I diskusije originalnih radova

Posteri se postavljaju na panoe  u 12:00

18:00

Dodela sertifika.

 

Svečano zatvaranje

 

Poziv sponzorima

Ponuda za sponzorstvo

 

Predsednik Naučnog odbora: Prim dr sc med Dušan Bastać

Predsednik Organizacionog odbora: Prim mr sc med Bratimirka Jelenković

U Zaječaru: 06.01.2019. godine