Problemi mentalnog zdravlja mladih, Zaječar 2020.

SEMINAR SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA !!!!!

u  okviru XXXIX TIMOČKI MEDICINSKIH DANA su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije,

Datum: 19.11.2019. godine, akreditovani kao Ostali nacionalni seminari

Prijava za učešće na seminaru

Broj :153-02-2167/2019-01 .

Evidencioni broj: A-1-2809/19, MB: 7010940

Datum i mesto održavanja: 17. septembar ( četvrtak) 2020. Zaječar u 16 sati

Tema: Problemi mentalnog zdravlja mladih, Zaječar 2020.

Predavači: prof. dr Jelisaveta Todorović, doc dr Miodrag Stanković, Ljiljana Tešanović, prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković.

Vrsta edukacije: Ostali nacionalni kursevi/seminari

Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Psiholozi, Pedagozi

Trajanje: 3 sata

Bodovanje: predavač 8, učešće 4

Kotizacija: 500,00 dinara za članove SLD.1.000,00 dinara za ostale učesnike

Za učešće na vebinaru putem zum aplikacije dobićete nakon prijave link I detaljno upustvo za konekciju

Registrujte se za učešće na mejl adresu bratimirkajelenkovic@gmail.com

Sva pitanja i sugestije miožete poslati preko iste mejl adrese ili se javiti na kontakt telefon 062 80 39 570

 PRIMER UPLATNICE ZA XXXIX Timočke medicinske dane

 

Naziv platioca

Ime prezime______________________

Adresa

__________________________

Svrha plaćanja

Kotizacija za XXXIX TMD za seminar Mentalno zdravlje mladih

Naziv primaoca  

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar Zdravstveni centar Zaječar 19000 Zaječar, Rasadnička b.b.

 

Šifra plaćanja

 

Valuta

 

Iznos

------

------------ RSD

500,00

Račun platioca

_____________________

Račun primaoca

205-0000000167929-22

Model i poziv na broj (odobrenja)

   

broj Vaše licence

 

 

Za plaćanja na osnovu fakture molimo upišite sledeće podatke

Naziv ustanove (firme):

Adresa:

Matični broj:                     PIB:

Kontakt telefon:                        FAKS:

Poreski obveznik:          DA                                        NE 

 

PRELIMINARNI PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

16.00-16.30

„Emergingadults”- produženo odrastanje karakteristike i rizici.

predavanje

Prof. dr Jelisaveta Todorvić

16.30-17.00

„Adolescent, nežno-bodljikavo biće“

predavanje

Ljiljana Tešanović

17.00-17.25

Diskusija na temu adolescencije,produženog odrastanja  karakteristika i rizika

diskusija

Moderatori: Prof. dr Jelisaveta Todorvić i Ljiljana Tešanović

17.25-17.55

PORODIČNA TERAPIJA SA DEPRESIVNIM ADOLESCENTOM

predavanje

Doc. Dr Miodrag Stanković

17.55-18.10

Diskusija na temu porodične terapije sa depersivnim adolescentom

diskusija

Moderator: Doc. Dr Miodrag Stanković

18.10-18.35

Stimatizacija gojazne dece i mladih

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

18.35-18.45

Diskusija na temu stigmatizacije gojazne dece i mladih

diskusija

Moderator: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

18.45-

Test

 

 

 

SPISAK PREDAVAČA

  1. Prof. dr Jelisaveta Todorvić, psiholog, porodični sistemski psihoterapeut, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Republika Srbija. TEMA:„Emergingadults”- produženo odrastanje karakteristike i rizici.
  2. Doc. Dr Miodrag Stanković, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Republika Srbija. TEMA:PORODIČNA TERAPIJA SA DEPRESIVNIM ADOLESCENTOM
  3. Ljiljana Tešanović, psiholog, psihoterapeut.Tehnička škola Zaječar. TEMA:Adolescent, nežno-bodljikavo biće“
  4. Prim. Mr sc med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog. Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar. TEMA: Stimatizacija gojazne dece i mladih