Štetni uticaj pušenja u trudnoći


23.8.2011.
Štetni uticaj pušenja u trudnoći
Amfitetar Doma Zdravlja u Zaječaru, 23.8.2011. u 13:30h

Tema: "Štetni uticaj pušenja u trudnoći"
Predavač: Prim.dr spec. Bojana Cokić
Evidencioni broj: B - 282 (akreditovano odlukom ZSS broj 153-02-3144/2010-02 od 01.09.2010.) Organizator: ZU Apoteka Zaječar
Vrsta programa: Stručni sastanak u zdravstvenoj ustanovi sa predavačem po pozivu
Ciljna grupa slušalaca: lekari, farmaceuti, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničari
Broj bodova za slušaoce: 2 boda

Sastanak traje 1h i učešće je bez kotizacije.

Prijavu dostaviti na e-mail:
ivana.jovicic@apotekazajecar.rs najkasnije do 21.8.11, ili
bratimirkajelenkovic@gmail.com, najkasnije do 23h 22.08.2011. godine


Fotografije sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka:

Sa sastanka:

Sa sastanka:

Sa sastanka: