Bastać Dušan

Prim. Dr Sci Dr Med Dušan Bastać

Prim. Dr Sci Dr Med Dušan Bastać Dušan Bastać
Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom: Internistička ordinacija “ Dr Bastać“
Ul Kosančićev venac br 16
19000 Zaječar
Sadašnje zvanje:

lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka

Izbor u sadašnje zvanje:
Broj godina radnog iskustva: 26
Uža naučna oblast:

kardiologija

Doktorat 1998. godina
Magisterijum 1991. godina
Primarijat

2005. godina

Akademske specijalističke studije
Akademske strukovne studije
Uža specijalizacija

2008. godina

Specijalizacija

1992. godina

Fakultet 1983. godina
Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)
  1. Dusan Bastac et al : Differences in Left-Ventricular geometric Remodeling induced by Hypertension and Obesity . Internacional Journal of Obesity ,hypertension and reated metabolic disorders . Vol 25 : S3,Octobar 2001.
  2. Dusan Bastac et al : Efect of carvediol versus Metoprolol on Sistolic and Diastolic Left Ventricular Function in patients with Ischaemic Dilated cardiomyopathy-New results . European Journal of Echocardiography-Vol 2, Supplement A, S74, Decembar 2001
  3. Dusan Bastac , Internisticka ordinacija Dr Bastac Zajecar : Routine assesment of left ventricular diastolic dysfunction in coronary artery disease by Doppler exercise stress testig . European Journal of Echocardiography-Vol  4 Suppl I , S96, December 2003 .
  4. Dusan Bastac et al  : The role of diastolic stress echocardiography during exersize test in detection of diastolic dysfunction in people with marked hypertensive response . European journal of echocardiography , Volume 9 , Supplement 1 , December 2008 , S160-161
  5. Dusan Bastac et al  : Combinig of level of B – type natriuretic peptide in plasma and parameters of tissue Doppler in an evaluation of left ventricle diastolic dysfunction , European Heart Journal Vol 30, 2009 , Abstract Supplement 30 , 836
Ukupan broj radova sa SCI
(ili SSCI) liste:
Trenutno učešće na naučnim projektima:
Usavršavanja (do 150 reči):

1988  Edukacija    Kolor  Doppler ehokardiografija u  Ehokardiografskom kabinetu Klinickog centra Srbije , kod prof Dr Natalije Simin.( 4 meseca )

Edukativni seminar : Klinicka kardiologija za novi milenijum u Varni 17-19.maj 2001 u organizaciji Evropskog kardioloskog drustva .

Ucestvovao u radu velikog broja
Evropskih kardioloskih kongresa 1996-2009  i Euroeho 2001 do 2010

Završio kurseve po metodi Thomas Jefferson University, koje organizuje Udruženje radiologa Srbije:
Škola Color Doppler sonografije 14-19 jun
2009, Zlatibor
CME kurs Ultrazvuk abdomena sa radionicom, 25-30 april 2010, Zlatibor

U martu 2010 sam završio Advanced Course of hypertension  6-13 mart St Moritz u organizaciji European Society of Hypertension

22-23. oktobar 2010 pohadjao sam kurs KME Urgentna stanja u kardiologiji:šta se može očekivati od ehokardiografije u različitim  kliničkim situacijama u organizaciji Evropske ehokardiografske  asocijacije

26-27. novembar Beograd Multidisciplinarni CME kurs :funkcionalno-anatomska dijagnostika kardioloških oboljenja u organizaciji Udruženja radiologa i Udruženja kardiologa Srbije

Euroecho 2010 , 8-11.12.2010, Copenhagen

Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

U domacim časopisima objavio u vidu sazetaka i/ili in extenso ukupno 36 radova, kao koautor u 17 radova.
2001 na Evropskom Ehokardiografskom kongresu u Nici usmena prezentacija orginalnog rada.
U II školi art. hipertenzije 2009 Udruženja za hipertenziju Srbije održao je predavanje o rezistentnoj hipertenziji. a u III školi arterijske hipertenzije 2010 Opstruktivna apneja u snu
Član Evropskog Kardiološkog udruženja od 1996,
Član Evropskog  udruženja za Hipertenziju, 2010
Član Udruzenja Kardiologa  Srbije,
Član Udružernja za Hipertenziju Srbije.
Član predsedništva Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva od 2004 godine
Regionalni koordinator za istočnu Srbiju Udruženja za hipertenziju Srbijeod 2010 godine
Evropski specijalista za hipertenziju

Kontakt