Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja


Poštovani,
Zahvaljujući saradnji SLD-Podružnica Negotin i SLD-Podružnica Zaječar
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak 08.12.2011. god. u "Sali bioskopa" u Negotinu, u vremenu od 14-16 h, održati
Stručni sastanak:
"Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO) - povećan rizik za KVO kod potomaka."

Program stručnog sastanka

 • 14-15 h
  Predavanje: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO)-povećan rizik za KVO kod potomstva
 • 15-16h
  Rešavanje kliničkih problema
  Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:
  Primeri iz kliničke prakse: Deca i mladi sa pozitivnom porodičnom anamnezom za kardiovaskularna oboljenja.


Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-575/2011-02. Datum: 01.03.2011. godine. Beograd), odlukom broj A-1-1006/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zravstvene tehničare
Predavač:
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog
Pedijatrijska služba ZC Zaječar
Prisustvo sastanku je besplatno za članove SLD.
Molim Vas da se registrujete za učešće (preuzmite prijavu) na Stručnom sastanku (bratimirkajelenkovic@gmail.com).
Registracija je moguća i preko:
Podružnica Negotin Srpskog lekarskog društva - predsednik Podružnice Negotin dr Dragan Šujeranović

Podružnica Negotin Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Negotin
Dr Dragan Šujeranović   

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:
bratimirkajelenkovic@gmail.com
Kontakt telefon: 062/80-39-570