Faktori rizika za nastanak hronične opstruktivne boleti pluća - za medicinske sestre


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 9.4.2012. godine, ponedeljak, u 15 h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Faktori rizika za nastanak hronične opstruktivne boleti pluća” - za medicinske sestre

ORGANIZATORI: Srpsko Lekarsko Društvo-Podružnica Zaječar. Zdravstveni Centar Zaječar
PREDAVAČ: Docent Dušan Đurić. Medicinski fakultet u Kragujevcu.Institut za rehabilitaciju, Beograd. Uža naučna oblast: Klinička farmakologija, Klinička farmacija.

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
15.00 -15.45
FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
predavanje Doc dr Dušan Đurić
15.45– 16.00 Pauza
16.00 – 16.45 FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA predavanje Doc dr Dušan Đurić

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-321/2012-01. Datum: 01.03.2012. godine. godine), odlukom broj D-1-766/12 (red 513). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: besplatno
CILjNA GRUPA: medicinske sestre, zdravstveni tehničari, drugo (farmaceutski tehničari)
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 1 sat i 30minuta

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 08.04.2012. godine u 22 h.
Preuzmite prijavu…

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik zaječarske podružnice
Dr Bratimirka Jelenković

Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570
U Zaječaru, 22. 03. 2012. godine