Lečenje dijabetesa insulinom - za medicinske sestre (II održavanje kursa)

 


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 18.4.2012. godine, sreda, u 13 h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Domaći kurs II kategorije za medicinske sestre:
"Lečenje dijabetesa insulinom" (II održavanje kursa)

 

PREDAVAČI
Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
Miomirka Vasković, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar
Maja Pajkić, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar

Program Stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00- 13.20
Uvodni test
predavanje
Miodrag Đorđević
13.20-13.50 Dostupni insulini i njihova farmakokinetika predavanje
Miodrag Đorđević
13.50-14.20 Lečenje dijabetesa tipa 2 insulinom, aktuelne preporuke EASD/ADA vežbanje u malim grupama sa po 25 učesnika Vasković Miomirka
Pajkić Maja
14.20-15.20 Radionica ''Davanje insulina''
15.20-15.40 Pauza
15.40-16.10 Lečenje akutnih dijabetesnih komplikacija (hipoglikemija, ketoacidoza, HONS) predavanje Miodrag Đorđević
16.10-16.40 Lečenje dijabetesa tokom bolničkog lečenja drugih teških bolesti i tokom operativnog lečenja predavanje Miodrag Đorđević
16.40-17.40 Radionica ''Lečenje akutnih dijabetesnih komplikacija i lečenje dijabetesa tokom hospitalizacije zbog drugih teških oboljenja ''
Vežbanje doziranja insulina i određivanja insulinskih šema na primerima realnih pacijenata.
vežbanje u malim grupama sa po 25 učesnika Vasković Miomirka
Pajkić Maja
17.40-18.00 Izlazni test

 

Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2012: Domaći kurs II kategorije (DK2)  akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS)  (Broj: 153-02-321/2012-01. Datum: 01.03.2012.. godine), odlukom broj D-1-765/12 (red 122).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 4 boda, predavač 7 boda.
Cena KME: besplatno
CILjNA GRUPA: medicinske sestre
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 4 sata i 40 minuta
Maksimalan predviđen broj slušalaca: 50
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 17.04.2012. godine u 22 h.
Preuzmite prijavu…

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570