Medicina zasnovana na činjenicama i adherenca bolesnika

 


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 23.04.2012. godine, ponedeljak, u 15 h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Medicina zasnovana na činjenicama i adherenca bolesnika"

 

ORGANIZATORI: Srpsko Lekarsko Društvo-Podružnica Zaječar. Zdravstveni Centar Zaječar
PREDAVAČ:
Docent Dušan Đurić. Medicinski fakultet u Kragujevcu.Institut za rehabilitaciju, Beograd.
Uža naučna oblast: Klinička farmakologija, Klinička farmacija.

Program Stručnog sastanka

Satcnica Tema Metod obuke* Predavač
15.00 -15.45
MEDICINA ZASNOVANA NA ČINjENICAMA I ADHERENCA BOLESNIKA
predavanje Doc dr Dušan Đurić
15.45– 16.00 Pauza
16.00 – 16.45 MEDICINA ZASNOVANA NA ČINjENICAMA I ADHERENCA BOLESNIKA predavanje Doc dr Dušan Đurić

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-321/2012-01. Datum: 01.03.2012. godine. godine), odlukom broj A-1-1172/2012 (red 765). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: besplatno
CILjNA GRUPA: lekari, stomatolozi, farmaceuti
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 1 sat i 30minuta
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 22.04.2012. godine u 22 h.
Preuzmite prijavu…

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570