Alternativna medicina, komplijansa bolesnika i hronična nezarazna oboljenja


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 23.04.2012. godine, ponedeljak, u 12 h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Alternativna medicina, komplijansa bolesnika i hronična nezarazna oboljenja”

ORGANIZATORI: Srpsko Lekarsko Društvo-Podružnica Zaječar. Zdravstveni Centar Zaječar
PREDAVAČ:
Docent Dušan Đurić,
Medicinski fakultet u Kragujevcu.Institut za rehabilitaciju, Beograd. Uža naučna oblast: Klinička farmakologija, Klinička farmacija.

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
12.00 -12.45
ALTERNATIVNA MEDICINA, KOMPLIJANSA BOLESNIKA I
HRONIČNA NEZARAZNA OBOLJENJA
predavanje Doc dr Dušan Đurić
12.45 – 13.00 Pauza
13.00 – 13.45 ALTERNATIVNA MEDICINA, KOMPLIJANSA BOLESNIKA I
HRONIČNA NEZARAZNA OBOLJENJA
predavanje Doc dr Dušan Đurić

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-321/2012-01. Datum: 01.03.2012. godine. godine), odlukom broj D-1-764/12 (red 512). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: besplatno
CILjNA GRUPA: medicinske sestre, zdravstveni tehničari, drugo (farmaceutski tehničari)
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 1 sat i 30minuta
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 22.04.2012. godine u 22 h.
Preuzmite prijavu…

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570
U Zaječaru, 22. 03. 2012. godine

Dr Bratimirka Jelenković
Predsednik zaječarske podružnice SLD-a