Dijabetesna polineuropatija


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se
19.06.2012. godine, utorak, u 13 h i 30 minuta
,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati

Stručni sastanak:
"Dijabetesna polineuropatija"

Organizator: ZUA "FARMANEA"
Tehnički organizator: Srpsko Lekarsko Društvo-Podružnica Zaječar. Zdravstveni Centar Zaječar
Predavač:
Prof. dr Dragana Lavrnić. KC Srbije, Klinika za neurologiju

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.30 -14.30 "Dijabetesna polineuropatija" predavanje Prof. dr Dragana Lavrnić

 

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1464/2012 -01. Datum: 17.05.2012. godine. godine), odlukom broj B-209/12 (red 43). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Cena KME: besplatno
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti
Trajanje nastave u satima: 1 sat
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com
zaključno sa 18.06.2012. godine u 22 h.

Preuzmite prijavu…

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570