Diferencijalna dijagnostika anemija i intrahepatička litijaza


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 25.06.2012. godine, ponedeljak, u 13 h i 30 minuta,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Diferencijalna dijagnostička anemija i intrahepatička litijaza"

Organizator: SLD Podružnica Niš
Predavači: Prof. dr Milica Čolović, prof. dr Radoje Čolović

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.30-15.00 "Diferencijalna dijagnostička anemija i intrahepatička litijaza" predavanje Prof. dr Milica Čolović,
Prof. dr Radoje Čolović

 

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1464/2012 -01. Datum: 17.05.2012. godine. godine), odlukom broj A-1-1984/2012 (red 375).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: Besplatno za članove SLD
Ciljna grupa: lekari
Trajanje nastave u satima: 1,5 sat
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com
zaključno sa 24.06.2012. godine u 22 h.

Preuzmite prijavu…

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

Nakon stručnog dela sastanka, akademik Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik Srpskog lekarskog društva (SLD) (http://www.sld.org.rs/sr/predsednik.asp) upoznaće prisutne sa predstojećim događajem „U susret 140. godišnjici rada Srpskog lekarskog društva“, kao i sa Kontinuiranom medicinskom edukacijijom u SLD i o aktivnostima podružnica, sa posebnim osvrtom na aktivnost SLD Podružnice Zaječar.

Pravni savetnik i načelnik Sekretarijata SLD, Suzana Bjelogrlić, dipl. pravnik, nakon stručnog dela sastanka odgovaraće zainteresovanim posetiocima na pitanja u vezi Kontinuirane medicinske edukacije i na druga pitanja u vezi aktivnosti Srpskog lekarskog društva.

 

Pogledajte fotografije sa sastanka...