Stručni sastanci u najavi - oktobar i novembar 2012.


SLD Podružnica Zaječar je nakon dobijanja programa pojedinih stručnih sastanaka, obraćajući pažnju  na njihov značaj u edukaciji medicinskih radnika i saradnika odlučila da se ovi sasanci održe u Zaječaru uz tehničku  pomoć članova podružnice.

Za sada nisu dogovoreni termini, ali radi procene zainteresovanosti i blagovremene informisanosti medicinskih radnika i saradnika, programe ova dva sastanka prenosimo u originalu kako su nam  poslati. Do 20.09.2012. godine na sajtu podružnice biće istanuti termini održavanja. Rukovodeći se željom većine zainteresovanih za mesec održavanja ( oktobar 2012. godine ili novembar 2012. godine).
Posebno bi bilo korisno da se zainteresovani učesnici jave na internet adresu podružnice: sld.podruznicazajecar@gmail.com ili na kontakt telefon 062 80 39 570 ( dr Bratimirka Jelenković). Nadamo se da ćemo na ovaj način učiniti programe KME dostupnijim učesnicima.

Molimo koleginice i kolege da se uključe u aktivnosti SLD Podružnice Zaječar i da nam pošalju svoje predloge.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570
U Zaječaru, 22.03.2012. godine