Porodica u vrtlogu droge i šta učiniti


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 16.10.2012. godine, utorak, u 13 h
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja: "Porodica u vrtlogu droge i šta učiniti
Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Predavač: Psiholog Nedeljko Jović

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.15
Motivi i razlozi zbog kojih se mladi odlučuju isprobavati pojedina PAS , pritisci vršnjaka, stres kod mladih i kako ga prevazići
predavanje Psiholog Nedeljko Jović
13.15-13.30 Komunikacija sa mladima i jačanje samopouzdanja predavanje Psiholog Nedeljko Jović
13.30-14.00 Šta je ono što razlikuje našu porodicu od one koji ima problem sa drogom i dali razlika ima(primeri i iskustva) predavanje Psiholog Nedeljko Jović
14.00-14.30 Praktično rešavane problema porodica koje su se našle u vrtlogu droge( primeri i iskustva) predavanje Psiholog Nedeljko Jović
14.30-14.35 Izlazni test
radionica

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-2444/2012 -01. Datum: 16.8.2012. godine), odlukom broj D-1-1653/2012 (red 283).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: 300,00
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari.
Trajanje nastave u satima: 1,30 sati

Preuzmite prijavu

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com
zaključno sa 15.10.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com 
Telefon: 062/80-39-570

Kotizacija za sastanak je 300,00 (trista) dinara po učesniku, i ona uključuje honorar predavača,edukativni materijali, putni troškovi, organizacioni troškovi i sertifikat o učešću na stručnom sastanku.

Kotizaciju uplatiti na tekući račun:  Žiro račun: 160-5500100166063-78. Intesa Banka A.D. Beograd ili na „licu mesta“ (ponedeljak 15.10.2012. godine od 12:30-13:30 h  i utorak 16.10.2012. godine od 11:30-12:30 h  u prostorijama biblioteke doma zdravlja ZC Zaječar).

Poziv na broj Vaše licence