HOBP - priroda bolesti i najnovije metode prevencije i lečenja


Obaveštavamo Vas da će se 20.10.2012. godine, subota, u 10 h
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Kurs prve aktegorije: "HOBP - priroda bolesti i najnovije metode prevencije i lečenja”

Organizator: Srpsko lekarsko društvo, Sekcija pneumoftiziologa
Tehnički organizator: SLD - Podružnica Zaječar: ZC Zaječar
Predavači: Prof. Dr Ivana Stanković, Prof. Dr Tatjana Pejčić, Prim. Dr Jadranka Dukić

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
10.00-10.10
Uvodna reč organizatora kursa

Prof. Dr Ivana Stanković
10.10-10.30 Ulazni test
10.30-11.15 Epidemiologija,faktori rizika,patofiziologija HOBP predavanje Prof. Dr Tatjana Pejčić
11.15-12.00 Diajgnostikovanje HOBP
predavanje Prim. Dr Jadranka Dukić
12.00-12.30 PAUZA

12.30-13.30 Savremeni stavovi u lečenju HOBP predavanje Prof. Dr Ivana Stanković
13.30-15.00 Rešavanje kliničkih problema
15.00-15.15 Diskusija o kliničkim problemima
15.15-15.35 Izlazni test
15.35-15.45 Popunjavanje evaluacionih listova
15.45-16.00 Završna reč organizatora kursa Prof. Dr Ivana Stanković
16.00-17.00 Ručak i druženje

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.
Kurs prve kategorije akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1025/2011-01. Datum: 15.11.2011. godine), odlukom broj A-1-3618/11 (red 124).

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 6 bodova, predavači 12 bodova.
Cena KME: besplatno
Ciljna grupa: lekari
Trajanje nastave u satima: 4 sata i 45 minuta

Prijava za kurs prve kategorije na licu mesta

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570