Praćenje stanja uhranjenosti dece i mladih


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 15.11.2012. godine, četvrtak, u 13 h i 30 minuta
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja: „Praćenje stanja uhranjenosti dece i mladih"
Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Predavač: Prim. mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.30-13.40
Uvodni test


13.40-14.10 Gojaznost dece i mladih. predavanje Prim. mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković
14.10-14.40 Parametri za praćenje stanja uhranjenosti i njihovo tumačenje. predavanje Prim. mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković
14.40-14.50 Pauza

14.50-15.15 Radionica „Parametri stanja uhranjenosti dece i mladih"
Vežbanje određivanja parametara stanja uhranjenosti (obim struka, obim kuka, potkožni nabor nad tricepsom, potkožni nabor subskapularno) na dobrovoljcima iz grupe.
Izračunavanje indeksa telesne mase (ITM). Korišćenje karti za ITM.
radionica Prim. mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković
15.15-15.25 Izlazni test
radionica

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-2444/2012-01).
Datum: 16.08.2012. godine. godine), odlukom broj A-1-2645/2012 (red 295).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: Besplatno za članove SLD
Ciljna grupa: lekari
Trajanje nastave u satima: 2 sata

Preuzmite prijavu

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com
zaključno sa 14.11.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570