Uključivanje dece sa Down sindromom u predškolske i školske programe


Poštovani,
obaveštavamo Vas da će se 13.12.2012. godine, četvrtak, u 13,30 h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Uključivanje dece sa Down sindromom u predškolske i školske programe"

Stručni sastanak u okviru udruženja
ORGANIZATOR: Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar

SUORGANIZATORI:
- Udruženje za L. Down  Zaječar
- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
-Udruženje medicinskih sestara i tehničara Zaječar

PREDAVAČ
1. Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar. Pedijatrijska služba. ZC Zaječar u Zaječaru

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.30-14.10
Klinička slika Sy Down i pridružena stanja

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar
14.10-14.40 Uključivanje dece sa Down sindromom u predškolske i školske programe predavanje Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

 

 

 

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Uključivanje dece sa Down sindromom u predškolske i školske programe
Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (broj: 153-02-2444/2012-01) Datum: 16.08.2012. godine Tabela-PRIMEDBE-jul 2012. ). Evidencioni broj: D-1-1907/12 (red 39). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Cena KME: besplatna

CILjNA GRUPA: medicinske sestre, zdravstveni tehničari, drugo (logopedi, defektolozi, psiholozi, vaspitači, osoblje, edukatori i asistenti).
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 180
Trajanje nastave u satima: 1 sat
Preuzmite prijavu za stručni sastanak

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 12.12.2012. godine u 22h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

 

Pogledajte fotografije sa sastanka...