Mulitidisciplinarni princip u dijagnostici i lečenju metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 14.12.2012. godine, petak, u 14 h
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„Mulitidisciplinarni princip u dijagnostici i lečenju metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri"

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prof. dr Miroslav Stojanović. Medicinski fakultet Niš

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
14.00-15.00 Mulitidisciplinarni princip u dijagnostici i lečenju metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri predavanje Prof. Dr Miroslav Stojanović

 

 

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS :  Broj: 153-02-3563/2012-01. Datum: 15.11.2012. godine. Evidencioni broj: A-1-3129/12. red: 263
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: Besplatno
Ciljna grupa: lekari
Trajanje nastave u satima: 1 sat
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com
zaključno sa 13.12.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

Pogledajte fotografije sa sastanka...